Webinaria dla menedżerów repozytoriów

W ramach projektu OpenAIRE została rozpoczęta seria webinariów dla menedżerów repozytoriów. W listopadzie odbyły się pierwsze dwa. Jedno poświęcone tematyce metadanych, a drugie prezentacji niektórych funkcjonalności OpenAIRE. 

5 i 7 grudnia 2017 r. zaplanowane są kolejne webinaria. Tematem pierwszego będzie integracja repozytoriów z OpenAIRE (poprowadzi je Paolo Manghi), a drugiego - mierzenie stopnia wykorzystania repozytorium i statystyki (poprowadzą je: Jochen Schirrwagen i Dimitris Pierrakos). Koniec cyklu 10 webinariów przewidywany jest w połowie 2018 r. Nie są jeszcze znane daty i szczegółowa tematyka kolejnych webinariów. 

Udział w webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja za pomocą formularza.

 

Open Access Week 2017

Ostatni tydzień października już po raz dziesiąty obchodzony będzie jako Open Access Week. W dniach 23-29 października 2017 r. na całym świecie organizowane będą wydarzenia promujące otwartość w nauce. Każdego roku wybierane jest hasło przewodnie. W tym roku brzmi ono "Open in order to...".

Także w Polsce Open Access Week jest pretekstem do przeprowadzenia warsztatów, wykładów lub seminariów. Informacje o nich zbierane są na serwisie Uwolnij Naukę, a na portalu Facebook funkcjonuje strona polskiej edycji OAW. Organizatorzy wydarzeń związanych z OAW proszeni są o wypełnienie ankiety, co pozwoli skuteczniej promować zarówno OAW, jak i ideę otwartości w nauce.

 

Open Science Fair 2017

W dniach 6-8 września 2017 r. odbędzie się w Atenach konferencja Open Science Fair 2017. Organizowana jest wspólnie przez cztery projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej: OpenAIRE, OpenUP, Foster oraz OpenMinTeD, przy wsparciu projektu pilotażowego European Open Science Cloud (EOSCpilot project). Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie serwisów i elementów e-infrastruktury służących otwartej nauce, a także sposobów realizacji postulatów otwartej nauki i związanych z nimi dobrych praktyk. Konferencja umożliwi spotkanie i dyskusję wszystkich stron zaangażowanych we współczesne przemiany komunikacji naukowej na świecie.

Program będzie obejmować wystąpienia zaproszonych gości (m.in. Jeffrey D. Sachs i John P.A. Ioannidis), dyskusje panelowe, warsztaty i szkolenia, a także sesję plakatową. Rejestracja jest już otwarta.

 

 

Open Science FAIR

 

 

Workshop on Innovations in Scholarly Communication

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. w Genewie odbędzie się 10. edycja warsztatów Open Archives Initiative: OAI10 - CERN-UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication. Wydarzenie jest organizowane przez CERN i Uniwersytet Genewski.

Zaplanowano wystąpienia 25 mówców, w większości reprezentujących instytucje europejskie, ale także północnoamerykańskie i azjatyckie. Wystąpienia podzielone zostały na sesje poświęcone różnych zagadnieniom: aspektom technicznym, kwestiom prawnym, mediom społecznościowym, przyszłości repozytoriów i innym.

Przed konferencją odbędzie się całodniowa sesja grupy użytkowników oprogramowania repozytoryjnego DSpace.

OAI jest organizacją zajmującą się rozwojem standardów interoperacyjności w komunikacji naukowej, zwłaszcza w zakresie repozytoriów.

 

CERN 

Additional information