Open Science Days

Biblioteka Cyfrowa Maxa Plancka, od lat aktywnie wspierająca otwarte modele komunikacji naukowej, zaprasza na Open Science Days organizowane 5 i 6 lutego 2019 roku w Berlinie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wykorzystywane w badaniach naukowych oprogramowanie, które powinno być brane pod uwagę w dyskusjach na temat otwartej nauki.

Potrzeba przemyślenia roli, jaką odgrywa ono w nauce wynika m.in. z tego, że jego użytkownikami jest znaczna część badaczy, a na wyzwania związane z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania odpowiadać muszą także koordynatorzy badań oraz jednostki naukowe. W związku z tym organizatorzy Open Science Days proponują podjęcie tematów dotyczących m.in. standardów, platform, procesów oraz kanałów komunikacji, odpowiednich środków na naukę obsługi oprogramowania badawczego, standardów dokumentacji korzystania z oprogramowania czy warunków korzystania z programów komercyjnych.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych idei i inicjatyw, a także dyskusji na temat proponowanych rozwiązań. Oprócz wystąpień związanych z tematem przewodnim podczas dwudniowego wydarzenia będzie także czas na debaty dotyczące innych obszarów otwartej nauki. Program dostępny jest na stronie Open Science Days.

MZES Open Social Science Conference

25 stycznia 2019 roku rozpoczyna się trzydniowa konferencja MZES Open Social Science Conference organizowana pod hasłem „Practicing New Standards in Transparency and Reproducibility”. Konferencja poświęcona jest otwartym praktykom badawczym w obszarze nauk społecznych, a jej uczestnicy debatować będą na temat wiarygodności, przejrzystości i powtarzalności badań społecznych, a także aktualnych i przyszłych rozwiązań dla otwartej nauki. 

Spotkanie ma spełniać cztery główne funkcje: stanowić forum wymiany doświadczeń i networkingu, doskonalić umiejętności i wiedzę w zakresie otwartych praktyk, pokazywać oryginalne rozwiązania i najlepsze praktyki badawcze oraz zainicjować nowe, oparte na crowdsourcingu, przedsięwzięcie badawcze, które ma replikować badanie na temat wpływu imigracji na kształtowanie się opinii publicznej.

Konferencja odbędzie się w Mannheim Centre for European Social Research (MZES) w Niemczech, a towarzyszyć jej będzie całodniowy warsztat przygotowany we współpracy z Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences (BITSS). Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy przewidzieli także transmisję online. Program dostępny jest na stronie konferencji.

Otwarty dostęp dla humanistów

21 stycznia 2019 roku odbędą się w Berlinie warsztaty „How to make the most of your publications in the humanities? Discover evolving trends in open access”, kierowane do osób zainteresowanych otwartą komunikacją naukową w obszarze humanistyki i nauk o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej. Zakres proponowanych tematów obejmuje m.in: monografie naukowe i alternatywne modele otwartych publikacji książkowych, otwarte recenzje, publikowanie powiązanych ze sobą artykułów i danych badawczych, a także wolne licencje oraz samodzielną archiwizację. 

Organizatorzy zachęcają do przygotowania własnych przykładów i zagadnień, które będzie szansa omówić podczas warsztatów jako case studies. Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Foster Open Science.

Badacze zainteresowani udziałem w warsztatach mogą wziąć udział w konkursie na artykuł lub wpis blogowy. Autorzy tekstów mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z otwartą komunikacją naukową, np. odpowiedzieć na pytania, co pomogło uczynić badania bardziej przejrzystymi, widocznymi i dostępnymi dla innych, jakie korzyści przynosi otwarta komunikacja naukowa lub jakie są największe wyzwania związane z praktykowaniem otwartej nauki.

Academic Publishing in Europe 2019

W połowie stycznia (15-16.01.2019) odbędzie się w Berlinie coroczna konferencja Academic Publishing in Europe (APE). Kolejna, czternasta już, edycja organizowana jest pod hasłem przewodnim zapowiadającym namysł nad miejscem i rolą platform wydawniczych: „Platforms or Pipelines? Where is the Value in Scholarly Communications?”.

Zaproponowane przez organizatorów tematy konferencji uwzględniają zmiany, jakie zaszły w komunikacji naukowej w ostatnich miesiącach: „Ogłoszenie Planu S wywołało wśród instytucji, wydawców, redaktorów, towarzystw oraz indywidualnych badaczy burzliwe dyskusje na temat otwartego dostępu. Konferencja APE 2019 oferuje wyważoną refleksję nad wpływem Planu S na naukę oraz dyskusję na temat możliwych rozwiązań. Jedno jest pewne: wydawcy nie mogą już brać swojej roli za pewnik. Nowe platformy mogą zastąpić stare sposoby organizacji pracy, odsuwając ją od większych i mniejszych wydawców”.

Pierwszy wykład konferencyjny wygłosi Robert-Jan Smits, specjalny pełnomocnik Komisji Europejskiej ds. otwartego dostępu i innowacji, odpowiedzialny za koncepcję i promocję Planu S. W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące różnych praktyk i modeli wydawniczych czy innowacyjnych form komunikacji naukowej. Organizatorem konferencji jest Society for Scholarly Publishing (SSP), działająca od 1978 roku międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Additional information