DARIAH Annual Event 2018

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH. DARIAH jest paneuropejską infrastruktrą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji DARIAH poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka.

Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego licencjonowania i otwartemu recenzowaniu.

Rejestracja uczestnictwa będzie możliwa od 28 lutego 2018.

 

 

 

13th International Digital Curation Conference

W dniach 19-22 lutego 2018 r. w Barcelonie odbędzie się 13th International Digital Curation Conference. Organizowanej przez Digital Curation Centre konferencji towarzyszyć będą warsztaty, spośród których warto zwrócić uwagę na m.in. EOSC (European Open Science Cloud) as a ‘skills commons’ for developing research data stewardship skills at scale, które zostaną poprowadzone przez ekspertów z EOSC Pilot. Temat konferencji brzmi Beyond FAIR - from principles to practice to global join up. Określanie danych badawczych z pomocą akronimu FAIR ma na celu wskazanie, że dane powinny być: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (dające się znaleźć, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystania).

 

 

DCC

 

OpenAIRE-Advance

Wraz z początkiem 2018 roku rozpoczął się kolejny etap budowy europejskiej e-infrastruktury OpenAIRE, wspierającej otwartą naukę. W dniach 17-19 stycznia 2018 r. w Atenach będzie miała miejsce inauguracja projektu OpenAIRE-Advance, będącego kontynuacją poprzednich edycji OpenAIRE. Przedstawiciele 50 partnerów z całej Europy spotka się, by wspólnie pracować nad kontynuacją misji wspierania otwartej nauki, a w szczególności instytucjonalnych polityk otwartości.

Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie stworzenia e-infrastruktury i utrzymywania serwisów technicznych, OpenAIRE-Advance będzie koncentrował się przede wszystkim na przekształceniu komunikacji naukowej tak, by otwartość i transparentność stały się domyślnym rozwiązaniem, a zarazem filarem wspierającym inicjatywę European Open Science Cloud (EOSC).

Spośród najważniejszych obszarów działania nowego projektu należy wskazać: wzmocnienie europejskiego wsparcia (helpdesku), na który składa się działalność 34 NOAD-ów (National Open Access Desk); wzmacnianie komunikacji z konkretnymi środowiskami naukowców poprzez współpracę z określonymi projektami i infrastrukturami badawczymi; rozwijanie globalnej sieci otwartej nauki.

Polskim partnerem OpenAIRE-Advance jest ICM UW.

 

Webinaria dla menedżerów repozytoriów

W ramach projektu OpenAIRE została rozpoczęta seria webinariów dla menedżerów repozytoriów. W listopadzie odbyły się pierwsze dwa. Jedno poświęcone tematyce metadanych, a drugie prezentacji niektórych funkcjonalności OpenAIRE. 

5 i 7 grudnia 2017 r. zaplanowane są kolejne webinaria. Tematem pierwszego będzie integracja repozytoriów z OpenAIRE (poprowadzi je Paolo Manghi), a drugiego - mierzenie stopnia wykorzystania repozytorium i statystyki (poprowadzą je: Jochen Schirrwagen i Dimitris Pierrakos). Koniec cyklu 10 webinariów przewidywany jest w połowie 2018 r. Nie są jeszcze znane daty i szczegółowa tematyka kolejnych webinariów. 

Udział w webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja za pomocą formularza.

 

Additional information