Finansowanie pograntowych publikacji z FP7

W maju br. rozpoczęto pilotaż dotyczący pograntowych publikacji powstałych w projektach badawczych finansowanych w 7. Programie Ramowym (FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot). Pilotaż, uruchomiony przez Komisję Europejską, pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do opublikowania artykułu, rozdziału książki lub monografii naukowej w otwartym dostępie, o ile dany materiał pochodzi z projektów już zakończonych, których budżety zostały zamknięte, i w związku z tym nie ma możliwości pokrycia opłat za publikację ze środków samego projektu. Pilotaż jest realizowany w ramach OpenAIRE 2020 i dotyczy przede wszystkim publikacji powstałych w badaniach sfinansowanych z 7 Programu Ramowego, choć uwzględniane są także projekty dotowane przez ERC oraz granty "Maria Skłodowska-Curie".

Zasady uczestnictwa w pilotażu:

  • Do udziału zgłaszać się mogą projekty, które dobiegły końca nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.
  • Każdy, kto spełnia wszystkie warunki wstępne, automatycznie uzyskuje dofinansowanie, aż do wyczerpania środków (nie ma żadnej oceny / selekcji publikacji).
  • Jeden projekt może otrzymać środki na publikację co najwyżej 3 prac naukowych (artykułów naukowych, w tym także software papers i data papers, rozdziałów książkowych, monografii naukowych).
  • Limity finansowe: maksymalnie 2000 EUR w przypadku artykułu lub rozdziału i 6000 EUR w przypadku monografii (są to kwoty ostateczne – wszelkie dodatkowe koszty, jak ewentualny VAT, opłaty za kolorowe ilustracje itp. muszą zostać do nich wliczone).

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki zaprasza doktorantów i naukowców na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), które odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca 2015 r., w godzinach 10:30–16:00 w Warszawie (ICM UW, ul. Prosta 69, V p.). Poprowadzi je Kevin Ashley, dyrektor Digital Curation Centre – brytyjskiego centrum kompetencji w zarządzaniu informacją naukową.

W trakcie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:

  • korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi;
  • przygotowanie planu zarządzania danymi (Data Management Plan; DMP);
  • kwestie prawne związane z danymi badawczymi i ich licencjonowaniem;
  • metody wyboru i przygotowania danych do udostępnienia;
  • wymagania instytucji finansujących badania, w tym Pilotaż Otwartych Danych Badawczych w programie Horyzont 2020.

Konferencja „A New Start for Europe: Opening Up to An Era of Innovation”

W dniach 22–23 czerwca Komisja Europejska organizuje w Brukseli konferencję "A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation", która będzie m.in. okazją do podsumowania przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji 'Science 2.0: Science in Transition'. Ponadto podczas konferencji zostaną również poruszone takie kwestie, jak plan działań European Research Area, otwieranie rynku pracy dla badaczy, tworzenie ekosystemu innowacji oraz rynki przyszłości.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Natalia Manola z OpenAIRE, z którą rozmowę zamieściliśmy niedawno w sekcji Nauka – Otwartość – Świat.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Konferencja DSW „Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej”

Zaplanowana na 24 kwietnia br. konferencja „Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej”, organizowana we Wrocławiu przez Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ma charakter naukowo-profesjonalny i skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni  autorów publikacji naukowych.

Celem konferencji jest dyskusja nad budowaniem polityki otwartości w uczelniach akademickich. W jej trakcie omówione będą korzyści odnoszone przez autorów udostępniających swoje prace w sposób otwarty (wsparte m.in. analizą liczby cytowań ich publikacji), jak również rola repozytoriów uczelnianych jako narzędzi upowszechniania dorobku naukowego. Zostaną również przedstawione dokumenty potwierdzające, że otwarte modele publikowania są akceptowanym sposobem upowszechniania wyników badań finansowanych ze środków publicznych.

Termin: 24 kwietnia 2015 r., 9:30–15:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne DSW, Wrocław, ul. Strzegomska 55

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie organizatora.

Serwis Otwarta Nauka objął konferencję patronatem medialnym.

 

Additional information