European Open Science Cloud

Na 23 listopada zaplanowana jest oficjalna inauguracja The European Open Science Cloud (EOSC), europejskiej infrastruktury naukowej, która - jak zapowiadał Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji - „zwiększy skuteczność i efektywność działań naukowych i umożliwi milionom naukowców dzielenie się wynikami badań naukowych i ich analizowanie w bezpiecznym środowisku ponad podziałami technologicznymi, dyscyplinarnymi i państwowymi”.

EOSC to odpowiedź na apele społeczności naukowej o stworzenie infrastruktury dla otwartej nauki oraz krok w kierunku zapewnienia Europie technologii obliczeniowych zgodnych z jej potencjałem gospodarczym i badawczym. Powstanie infrastruktury jest rezultatem rozwijanych przez ostatnie 3 lata projektów i międzynarodowych sieci współpracy o łącznej wartości ponad 300 milionów euro.

Inauguracja odbędzie się w Wiedniu i wpisana jest w program austriackiej prezydencji w Radzie UE. Jednym z priorytetów przyjętych przez Austrię jest „zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację”, czemu służyć mają m.in. inwestycje w otwartą naukę. EOSC jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Więcej informacji o inauguracji znaleźć można na stronie EOSC Hub.

Tydzień Otwartego Dostępu

W październiku rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu (22-28.10.2018), obchodzony w Polsce już po raz dziewiąty. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy” (Designing equitable foundations for open knowledge), które ma odzwierciedlać zmiany zachodzące w systemie edukacji. „O ile rządy, grantodawcy, uniwersytety, wydawcy oraz sami badacze w coraz większym stopniu przyjmują polityki i praktyki otwartości, sposób, w jaki są one wcielane w życie wciąż podlega zmianom” - czytamy na stronie Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.

Polską edycję Tygodnia Otwartego Dostępu koordynują wspólnie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB. W całej Polsce organizowane są seminaria, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia online, takie jak webinary. Aktualne informacje na temat wydarzeń znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę oraz na profilu Tydzień Open Access na Facebooku.

Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 26-27 września 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się druga Pomorska Konferencja Open Science. Tegoroczny temat brzmi "Kierunek - otwarta nauka". Jednym z głównych tematów konferencji będą otwarte dane badawcze, którym poświęcone będzie m.in. wystąpienie Alana Hyndmana z Figshare. 

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty FOSTER: "Otwarte dane badawcze - przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) krok po kroku - case study", które poprowadzi Magdalena Szuflita-Żurawska, oraz "Focus on Open Science. Chapter VII: Gdańsk", których organizatorem jest, obok Politechniki Gdańskiej, Scientific Knowledge Services.

Do 10 września otwarta jest rejestracja do sesji posterowej. Jest to okazja do zaprezentowania inicjatyw związanych z otwartym dostępem.

Platforma Otwartej Nauki i serwis Otwarta Nauka objęły patronat nad konferencją.

 

Politechnika Gdańska

 

List otwarty SPARC Europe ws. reformy prawa autorskiego

SPARC Europe, koalicja m.in. instytucji naukowych i finansujących badania, której celem jest wspieranie rozwoju otwartej nauki, wyraża zaniepokojenie kształtem projektu Dyrektywy UE ws. prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Szczególnie wiele obaw budzą postanowienia o nowym prawie pokrewnym wydawców, które może ograniczyć dostęp do informacji, oraz wymóg oceny zgodności z prawem autorskim treści umieszczanych przez użytkowników serwisów. To drugie może znacznie utrudnić działanie otwartych repozytoriów naukowych. Autorzy listu wyrażają pogląd, że niektóre postanowienia projektu uderzają w fundamenty otwartej nauki i swobodnego przepływu informacji.

SPARC Europe przygotowała list otwarty, w którym przedstawione zostały obawy związane z reformą. List do tej pory został podpisany przez kilkadziesiąt instytucji z całej Europy, w tym z Polski. List mogą poprzez także indywidualne osoby związane ze środowiskiem akademickim.

20 czerwca projekt Dyrektywy został zarekomendowany do dalszych prac przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego JURI.

SPARC Europe

Additional information