Warsztat The Future of Scholarly Communication

W dniach 24-26 lutego 2021 odbędzie się warsztat "The Future of Scholarly Communication" organizowany przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS i poświęcony wynikom badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P.

 

Każdego dnia odbędą się dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Podczas paneli poruszone zostaną różne tematy związane z komunikacją w naukach humanistycznych i społecznych: sposoby zarządzania organizacjami, modele biznesowe wydawców książek w otwartym dostępie, biblioróżnorodność, zasady FAIR i dane badawcze, praktyki pisania czy ocena jakości badań naukowych.

Pełny program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie OPERAS.

Open Science Conference 2021

W dniach 17-19 lutego 2021 r. odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji Open Science, organizowanej przez Leibniz Research Alliance Open Science.

W tym roku organizatorzy proponują skupić się w szczególności na sytuacjach kryzysowych i związanym z nimi wyzwaniach społecznych, takich jak pandemia koronawirusa czy zmiany klimatu. Przedmiotami namysłu i dyskusji będą w szczególności: skutki obecnych kryzysów i ich wpływ na komunikację naukową i otwarte praktyki badawcze, innowacje wspierające otwartą naukę oraz ich zastosowanie w społecznościach badawczych, korzyści płynące z otwartej nauki i ich wpływ na społeczeństwo czy edukacja i szkolenia w zakresie otwartej nauki.

Udział w konferencji jest płatny (opłata wynosi 50 euro). Wydarzeniu towarzyszy Open Science Barcamp, który odbędzie się 16 stycznia 2021 r. Wydarzenie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych dyskusją  i wymianą doświadczeń w zakresie otwartej nauki.

Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Academic Publishing in Europe 2021

W dniach 12-13 stycznia 2021 r. odbędzie się 16. edycja konferencji Academic Publishing in Europe. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „The New Face of Trust” i zapowiada dyskusję na temat zaufania do nauki. Zdaniem organizatorów stało się ono wyjątkowo ważne w obliczu globalnych wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa, zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy cyberwojna.

Organizatorzy proponują namysł nad zaufaniem do badań także w kontekście upowszechniania się szybkich i otwartych form komunikacji naukowej, np. preprintów. Wykłady inaugurujące konferencję w dużej mierze podejmują tematy związane z otwartą nauką, takie jak otwartość, transparentność i autonomia systemu komunikacji naukowej, wpływ pandemii koronawirusa na kształt komunikacji naukowej czy rola współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, m.in. pomiędzy wydawcami komercyjnymi a instytucjami prowadzącymi i finansującymi badania naukowe.

Pełny program, formularz rejestracyjny oraz informacje organizacyjne (m.in. o opłatach konferencyjnych) dostępne są na stronie wydarzenia.

Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej.

 

 

Organizatorzy odwołują się do opublikowanego we wrześniu 2020 roku komunikatu Komisji Europejskiej na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), w którym mowa o tym, że zaangażowanie obywateli, społeczności lokalnych i społeczeństwa może zwiększyć zaufanie do nauki. Inicjatywy w zakresie nauki obywatelskiej niosą ze sobą jednak wiele wyzwań związanych z etycznymi i prawnymi aspektami badań naukowych czy z zapewnieniem wysokiej jakości badań. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony będzie nauce obywatelskiej w kontekście instytucjonalnym, drugi - jej związkom z otwartą nauką. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Additional information