Open Science Conference 2021

W dniach 17-19 lutego 2021 r. odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji Open Science, organizowanej przez Leibniz Research Alliance Open Science.

W tym roku organizatorzy proponują skupić się w szczególności na sytuacjach kryzysowych i związanym z nimi wyzwaniach społecznych, takich jak pandemia koronawirusa czy zmiany klimatu. Przedmiotami namysłu i dyskusji będą w szczególności: skutki obecnych kryzysów i ich wpływ na komunikację naukową i otwarte praktyki badawcze, innowacje wspierające otwartą naukę oraz ich zastosowanie w społecznościach badawczych, korzyści płynące z otwartej nauki i ich wpływ na społeczeństwo czy edukacja i szkolenia w zakresie otwartej nauki.

Udział w konferencji jest płatny (opłata wynosi 50 euro). Wydarzeniu towarzyszy Open Science Barcamp, który odbędzie się 16 stycznia 2021 r. Wydarzenie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych dyskusją  i wymianą doświadczeń w zakresie otwartej nauki.

Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Academic Publishing in Europe 2021

W dniach 12-13 stycznia 2021 r. odbędzie się 16. edycja konferencji Academic Publishing in Europe. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „The New Face of Trust” i zapowiada dyskusję na temat zaufania do nauki. Zdaniem organizatorów stało się ono wyjątkowo ważne w obliczu globalnych wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa, zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy cyberwojna.

Organizatorzy proponują namysł nad zaufaniem do badań także w kontekście upowszechniania się szybkich i otwartych form komunikacji naukowej, np. preprintów. Wykłady inaugurujące konferencję w dużej mierze podejmują tematy związane z otwartą nauką, takie jak otwartość, transparentność i autonomia systemu komunikacji naukowej, wpływ pandemii koronawirusa na kształt komunikacji naukowej czy rola współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, m.in. pomiędzy wydawcami komercyjnymi a instytucjami prowadzącymi i finansującymi badania naukowe.

Pełny program, formularz rejestracyjny oraz informacje organizacyjne (m.in. o opłatach konferencyjnych) dostępne są na stronie wydarzenia.

Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej.

 

 

Organizatorzy odwołują się do opublikowanego we wrześniu 2020 roku komunikatu Komisji Europejskiej na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), w którym mowa o tym, że zaangażowanie obywateli, społeczności lokalnych i społeczeństwa może zwiększyć zaufanie do nauki. Inicjatywy w zakresie nauki obywatelskiej niosą ze sobą jednak wiele wyzwań związanych z etycznymi i prawnymi aspektami badań naukowych czy z zapewnieniem wysokiej jakości badań. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony będzie nauce obywatelskiej w kontekście instytucjonalnym, drugi - jej związkom z otwartą nauką. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Konferencja „Openness and commercialisation”

3 grudnia 2020 r. odbędzie się konferencja „Openness and commercialisation”, poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem, w szczególności zaś relacjom pomiędzy otwartą nauką a komercjalizacją wyników badań naukowych. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, podczas których omawiane będą m.in. kwestie prawne, patenty czy zasady FAIR.

Organizatorzy piszą: „Wbrew powszechnym (błędnym) przekonaniom, komercyjne wykorzystanie jest zgodne z otwartą nauką i może wzmacniać efekt synergii poprzez budowanie zaufania i zwiększanie wpływu. Jednak aby odnieść sukces, obie strony muszą zrozumieć swoje potrzeby i życzenia oraz ściśle współpracować, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ, jaki mogą wywierać na społeczeństwo”.

Program oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie konferencji oraz na stronie organizatora, którym jest CESAER, stowarzyszenie zrzeszające europejskie uniwersytety o profilu technicznym.

Additional information