OpenAIRE Week 2020

W dniach 12-16 października 2020 r. odbędzie się zgromadzenie ogólne OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy w udostępnianiu wyników badań.

 

 

 

Tegoroczne spotkanie będzie miało nową formę - odbędzie się online i poszerzone zostanie o popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków OpenAIRE. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej. Tydzień rozpocznie się od ogólnego wprowadzenia w działalność OpenAIRE ze szczególnym uwzględnieniem zadań, jakie organizacja realizować będzie w ramach European Open Science Cloud (EOSC). Drugiego dnia organizatorzy zaplanowali dyskusję panelową na temat wdrażania polityk otwartości oraz możliwości ujednolicania działań na rzecz otwartości na różnych poziomach: międzynarodowym, regionalnym oraz krajowym. Webinaria w kolejnych dniach poświęcone będą serwisom oferowanych przez OpenAIRE i rozwijanym we współpracy z innymi organizacjami. 

Udział w popołudniowych webinariach jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Pełny program dostępny jest na stronie OpenAIRE.

Konferencja PUBMET 2020

W dniach 16-18 września 2020 r. odbędzie się coroczna, międzynarodowa konferencja PUBMET, organizowana od 2014 roku przez Uniwersytet w Zadarze. Wydarzenie ma dwa wiodące tematy: pierwszy to komunikacja naukowa, w szczególności publikacje naukowe, drugi to ewaluacja jakości działalności naukowej i stosowane w ewaluacji wskaźniki. 

 

 

Konferencyjne wykłady wygłoszą profesor Johan Rooryck (Uniwersytet w Lejdzie, Koalicja S), Arianna Becerril García (Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku), Lisa Janicke Hinchliffe (Uniwersytet illinois w Urbana) oraz Marin Dacos (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji we Francji). W programie konferencji znalazły się ponadto warsztaty, dyskusje oraz sesje organizowane przez inne organizacje, m.in. SPARC Europe czy Open scholarly communication in Europe (OPERAS).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji. Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

 

Munin Conference on Scholarly Publishing

Do końca sierpnia 2020 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na 15. edycji Munin Conference on Scholarly Publishing, która odbędzie się online w dniach 18-19 listopada 2020 r.

 

 

Wydarzenie poświęcone jest otwartej komunikacji naukowej, a proponowane tematy wystąpień mogą uwzględniać następujące tematy: perspektywę młodych naukowców, nowe zjawiska w komunikacji naukowej, akademickie i społecznościowe inicjatywy wydawnicze, ewaluację jakości działalności naukowej, text and data mining, otwarte licencje czy otwarte zasoby edukacyjne. Proponowane formy wystąpień to krótka prezentacja (10-20 minut), plakat prezentowany na Twitterze oraz webinarium (1 godzina). Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie konferencji.

Conference on Open Access Scholarly Publishing 2020

W dniach 21-25 września 2020 r. odbędzie się coroczna konferencja Open Access Scholarly Publishers Association, stowarzyszenia skupiającego wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie.

W ramach konferencji zaplanowana jest moderowana dyskusja pt. „Open access at a time of global challenge: How has the world changed?”, podczas której zaproszeni goście rozmawiać będą o roli otwartej nauki w rozwiązywaniu kryzysów w różnych częściach świata, a także globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Oprócz dyskusji w programie znajdą się panele i wykłady na temat otwartej infrastruktury, sprawiedliwego otwartego dostępu, postaw badaczy wobec otwartości, transparentności kosztów publikacji, niewielkich wydawnictw oraz przyszłości otwartej komunikacji naukowej.

Do 10 lipca 2020 r. zgłaszać można propozycje wystąpień w formie „Poster Lightning Talk’’, krótkich prezentacji i plakatów na temat nowych projektów, pomysłów lub inicjatyw. egoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej, a szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce. Informacje na temat opłat i rejestracji dostępne są na stronie konferencji.

Additional information