Platforma Polskich Publikacji Naukowych na Warszawskich Targach Książki

Zapraszamy redaktorki i redaktorów publikacji naukowych na spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych organizowane podczas Warszawskich Targów Książki. ICM UW zaprezentuje projekt platformy oraz przeprowadzi szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych na temat funkcjonowania w otwartym dostępie.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia praktyczne: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach, procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce

W dniach 15-17 maja odbędzie się w Warszawie coroczna konferencja DARIAH poświęcona problemom badawczym związanym z danymi w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują przyjrzeć się naturze danych w humanistyce, co może pomóc w projektowaniu nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury. „Możemy pytać o istniejące zasoby big data oraz wykorzystywać osiągnięcia nauki o danych, aby poprawić organizację naszej pracy. Jednak największym wyzwaniem pozostaje nieustanne prowadzenie otwartej dyskusji na temat roli danych w kontekście konkretnych problemów badawczych oraz rozwój kultury uwzględniającej całe spektrum potrzeb związanych z danymi we wszystkich dyscyplinach humanistycznych, w odniesieniu do różnorodnych form współpracy w ich ramach, a także wszelkie kwestie społeczne z tym związane”. 

Program wydarzenia dostępny jest na stronie DARIAH Annual Event 2019.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Gdańsku i Krakowie

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

7 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku

17 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Centrum e-Learningu AGH przy ul. Czarnowiejskiej 50B/5 w Krakowie

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 8 oraz 17 kwietnia 2019 r. (10:00 – 16:00), w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A.

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

Additional information