Konferencja Open Polish Science (OPOS)

27 i 28 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Open Polish Science, która stanowić ma przestrzeń do debaty na temat rozwoju nauki oraz popularyzacji idei otwartej nauki w Polsce, także w świecie pozaakademickim.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące zarówno komunikacji naukowej, jak i prowadzenia badań w sposób otwarty i rzetelny. Podjęte zostaną m.in. tematy replikacji i prerejestracji badań, otwartych danych badawczych, warsztatu naukowca czy internetowej społeczności naukowej.

Organizatorzy piszą: „Naszym celem jest jednak dotarcie nie tylko do osób zajmujących się ideą Open Science, metanauką czy replikowalnością, ale również promowanie nauki w świecie pozaakademickim. W założeniu chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, także spoza naukowego kręgu, by udzielić aktywnej odpowiedzi zarówno na kryzys wzrastającej specjalizacji i niedostępności nauki jak i na problem spadającego do niej zaufania". 

Konferencja jest inicjatywą studencka. Organizatorami są Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie wydarzenia.

Biblioteka Nauki - konferencja inauguracyjna

15 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki" organizowana z okazji premiery nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych. 

W konferencji udział wezmą przedstawiciele europejskich oraz krajowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki, a także przedstawiciele innych platform otwartych czasopism naukowych z całego świata. Program wydarzenia obejmuje prezentację Biblioteki Nauki, wykład na temat polityki otwartości Komisji Europejskiej, a także dwa panele dyskusyjne - na temat otwartego dostępu w Polsce oraz światowych platform otwartych czasopism. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji związanych z otwartym dostępem, w szczególności na tle europejskiej i polskiej polityki naukowej, a także do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie otwartego dostępu do czasopism naukowych.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie wydarzenia. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. Organizatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz działająca w ramach ICM Platforma Otwartej Nauki.

Seminarium „Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki”

12 maja 2021 roku odbędzie się seminarium „Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki” poświęcone otwartemu dostępowi do wyników badań. Celem spotkania jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki. 

 

 

W programie znalazły się wystąpienia prof. Johana Roorycka (Koalicja S) i Kostasa Glinosa (Komisja Europejska), a także panele dyskusyjne na temat polityk otwartości przyjmowanych przez instytucje naukowe w Polsce.

Seminarium adresowane jest nie tylko do rektorów i osób zarządzających instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, ale także do całej społeczności akademickiej. Liczę, że dzięki tej inicjatywie i współpracy z innymi instytucjami środowisko akademickie weźmie udział w wypracowywaniu wspólnych standardów i implementacji międzynarodowych rozwiązań dotyczących otwartej nauki" - pisze prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP i Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie organizuje Krajowa Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie będzie równolegle transmitowane na żywo na kanale YouTube KRASP.

Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie”

W dniach 20-21 maja 2021 r. odbędzie się konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”. 

„Celem konferencji jest ukazanie aktualnego stanu wiedzy o otwartości w nauce i dydaktyce oraz zwrócenie uwagi na znaczenie tematu w perspektywie długoterminowej. Znawcy przedmiotu, badacze i praktycy, skierują uwagę na wybrane prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne zagadnienia zarządzania cyfrowymi zasobami naukowo-dydaktycznymi. Podjęte zostaną również tematy kompetencji menadżerów cyfrowych kolekcji oraz perspektyw i przeszkód w realizacji idei otwartej nauki” - zapowiadają organizatorzy.

W programie znalazły się sesje dotyczące repozytoriów i bibliotek cyfrowych, otwartej komunikacji naukowej czy kompetencji na rzecz otwartej nauki. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie

Additional information