Konferencja PUBMET 2020

W dniach 16-18 września 2020 r. odbędzie się coroczna, międzynarodowa konferencja PUBMET, organizowana od 2014 roku przez Uniwersytet w Zadarze. Wydarzenie ma dwa wiodące tematy: pierwszy to komunikacja naukowa, w szczególności publikacje naukowe, drugi to ewaluacja jakości działalności naukowej i stosowane w ewaluacji wskaźniki. 

 

 

Konferencyjne wykłady wygłoszą profesor Johan Rooryck (Uniwersytet w Lejdzie, Koalicja S), Arianna Becerril García (Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku), Lisa Janicke Hinchliffe (Uniwersytet illinois w Urbana) oraz Marin Dacos (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji we Francji). W programie konferencji znalazły się ponadto warsztaty, dyskusje oraz sesje organizowane przez inne organizacje, m.in. SPARC Europe czy Open scholarly communication in Europe (OPERAS).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji. Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

 

Munin Conference on Scholarly Publishing

Do końca sierpnia 2020 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na 15. edycji Munin Conference on Scholarly Publishing, która odbędzie się online w dniach 18-19 listopada 2020 r.

 

 

Wydarzenie poświęcone jest otwartej komunikacji naukowej, a proponowane tematy wystąpień mogą uwzględniać następujące tematy: perspektywę młodych naukowców, nowe zjawiska w komunikacji naukowej, akademickie i społecznościowe inicjatywy wydawnicze, ewaluację jakości działalności naukowej, text and data mining, otwarte licencje czy otwarte zasoby edukacyjne. Proponowane formy wystąpień to krótka prezentacja (10-20 minut), plakat prezentowany na Twitterze oraz webinarium (1 godzina). Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie konferencji.

Conference on Open Access Scholarly Publishing 2020

W dniach 21-25 września 2020 r. odbędzie się coroczna konferencja Open Access Scholarly Publishers Association, stowarzyszenia skupiającego wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie.

W ramach konferencji zaplanowana jest moderowana dyskusja pt. „Open access at a time of global challenge: How has the world changed?”, podczas której zaproszeni goście rozmawiać będą o roli otwartej nauki w rozwiązywaniu kryzysów w różnych częściach świata, a także globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Oprócz dyskusji w programie znajdą się panele i wykłady na temat otwartej infrastruktury, sprawiedliwego otwartego dostępu, postaw badaczy wobec otwartości, transparentności kosztów publikacji, niewielkich wydawnictw oraz przyszłości otwartej komunikacji naukowej.

Do 10 lipca 2020 r. zgłaszać można propozycje wystąpień w formie „Poster Lightning Talk’’, krótkich prezentacji i plakatów na temat nowych projektów, pomysłów lub inicjatyw. egoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej, a szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce. Informacje na temat opłat i rejestracji dostępne są na stronie konferencji.

Coroczna konferencja LIBER 2020

W dniach 22-26 czerwca 2020 r. odbędzie się 49. edycja corocznej konferencji stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER. 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie będzie miało formę konferencji online, która rozpocznie się od omówienia aktualnej sytuacji oraz wpływu pandemii na komunikację naukową i otwarte udostępnianie wyników badań.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. sesje na temat otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, współpracy z wydawcami i umów transformacyjnych, Planu S, nauki obywatelskiej czy dobrych praktyk w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Pełny program dostępny jest na stronie konferencji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji na poszczególne panele dyskusyjne i warsztaty.

Additional information