V Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 01-03.12.2021 r. odbędzie się kolejna edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, poświęconej narzędziom i usługom wspierającym otwartą naukę, w szczególności udostępnianie danych badawczych.

Piąta edycja organizowana będzie pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" i ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship. Konferencja odbędzie się w Gdańsku. Program wydarzenia oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie wydarzenia.

Munin Conference on Scholarly Publishing 2021

W dniach 16-18 listopada 2021 r. odbędzie się coroczna konferencja Munin Conference on Scholarly Publishing organizowana przez Norweski Uniwersytet Arktyczny.

 

 

W programie znalazły się m.in. panele na temat ewaluacji jakości działalności naukowej, innowacji w komunikacji naukowej, a także prezentacje dotyczące czasopism naukowych i publikacji książkowych w otwartym dostępie, udostępniania danych badawczych, dobrych praktyk i narzędzi w otwartej komunikacji naukowej.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w formie zdalnej. Wymagana jest rejestracja do 11 listopada 2021 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie wydarzenia

Tydzień Otwartego Dostępu 2021

W dniach 25-31 października 2021 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: "It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity".

 

 

Zaproponowany temat jest powiązany z rekomendacjami UNESCO, które stanowią przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki. Zgodnie z wytycznymi UNESCO otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii. Tegoroczny temat będzie okazją do dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. 

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym - każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. Więcej informacji wraz z materiałami graficznymi promującymi Tydzień Otwartego Dostępu, znaleźć można na stronie inicjatywy.

Open Science Fair 2021

W dniach 20-23 września 2021 r. odbędzie się konferencja Open Science Fair. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Fostering local and global open science communities”. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zasad otwartej nauki, integrowanie i wzmocnienie społeczności skupionych wokół różnych inicjatyw, a także rozpoznanie przestrzeni wspólnych działań i synergii.

Organizatorzy zauważają, że otwarta nauka stoi aktualnie na rozdrożu. Z jednej strony, praktyki otwartej nauki przyjmowane są przez instytucje prowadzące i finansujące badania naukowe, naukowców i usługodawców. Z drugiej zaś, pojawiają się różne modele, które tworzą rozdrobniony ekosystem i stawiają niewielkie kroki w stosunku do tradycyjnego systemu komunikacji naukowej. „Aby umożliwić międzynarodowe i interdyscyplinarne badania, musimy zapewnić interoperacyjność między społecznościami i usługami, jednocześnie zachowując naszą zdolność do wspierania różnorodności przepływów pracy i systemów wiedzy” - piszą organizatorzy.

Open Science Fair jest inicjatywą organizacji OpenAIRE rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki. Współorganizatorami tegorocznej edycji są COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc oraz Sparc Europe. Informacje na temat konferencji oraz wymogi dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia

Additional information