Open Science European Conference 2022

W dniach 4-5 lutego 2022 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat otwartej nauki organizowana w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

 

 

„Główne tematy poruszane podczas tej konferencji wpisują się w ramy transformacji ekosystemu badań i innowacji w Europie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przejrzystość badań w zakresie zdrowia, niezbędną transformację systemu ewaluacji badań, przyszłość publikacji naukowych oraz otwarte udostępnianie kodu i oprogramowania wytwarzanego w kontekście naukowym” - zapowiadają organizatorzy. 

Francja realizuje aktualnie drugi plan na rzecz otwartej nauki na lata 2021-2024, który stanowi kontynuację działań zainicjowanych w 2018 roku. Planem objęte są m.in. publikacje naukowe, dane badawcze, oprogramowanie, a także zmiany w systemie ewaluacji nauki. Plan jest ściśle powiązany z europejską polityką naukową, a w kontekście francuskiej prezydencji proponuje uwzględnienie praktyk otwartej nauki w ocenie działalności naukowej. 

Konferencja odbędzie się w Paryżu, ale w internecie dostępna będzie transmisja. Program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie wydarzenia.

 

V Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 01-03.12.2021 r. odbędzie się kolejna edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, poświęconej narzędziom i usługom wspierającym otwartą naukę, w szczególności udostępnianie danych badawczych.

Piąta edycja organizowana będzie pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" i ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship. Konferencja odbędzie się w Gdańsku. Program wydarzenia oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie wydarzenia.

Munin Conference on Scholarly Publishing 2021

W dniach 16-18 listopada 2021 r. odbędzie się coroczna konferencja Munin Conference on Scholarly Publishing organizowana przez Norweski Uniwersytet Arktyczny.

 

 

W programie znalazły się m.in. panele na temat ewaluacji jakości działalności naukowej, innowacji w komunikacji naukowej, a także prezentacje dotyczące czasopism naukowych i publikacji książkowych w otwartym dostępie, udostępniania danych badawczych, dobrych praktyk i narzędzi w otwartej komunikacji naukowej.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w formie zdalnej. Wymagana jest rejestracja do 11 listopada 2021 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie wydarzenia

Tydzień Otwartego Dostępu 2021

W dniach 25-31 października 2021 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: "It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity".

 

 

Zaproponowany temat jest powiązany z rekomendacjami UNESCO, które stanowią przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki. Zgodnie z wytycznymi UNESCO otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii. Tegoroczny temat będzie okazją do dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. 

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym - każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. Więcej informacji wraz z materiałami graficznymi promującymi Tydzień Otwartego Dostępu, znaleźć można na stronie inicjatywy.

Additional information