3. edycja Open Science Train the Trainer Bootcamp

W dniach 22-26 maja 2023 odbędzie się kurs skierowany do bibliotekarzy, stewardów danych i osób wspierających badania oraz planujących prowadzenie szkoleń dotyczących otwartej nauki.

 

Celem inicjatywy jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat otwartej nauki, doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania wymogów i dobrych praktyk w tym zakresie, zapoznanie uczestników z przydatnymi narzędziami i oprogramowaniem służącym do udostępniania rezultatów badań, kształcenie kompetencji do radzenia sobie z trudnymi zagadnieniami oraz rozwijanie społeczności trenerów. Pięciodniowe szkolenie odbędzie się online w formie łączącej interaktywne spotkania i warsztaty z indywidualnymi zadaniami.

Poziom szkolenia określony został na średniozaawansowany. Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę na temat otwartej nauki, w tym na temat otwartego publikowania oraz zarządzania danymi badawczymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia. Więcej informacji na temat kursu znaleźć można na stronie OpenAIRE

Sympozjum „Towards a FAIRer World”

29 marca 2023 r. odbędzie się sympozjum organizowane przez UNESCO oraz Committee on Data (CODATA) i World Data System (WDS), dwie organizacje działające przy Międzynarodowej Radzie Naukowej (International Science Council, ISC). Wydarzenie organizowane pod hasłem „Towards a FAIRer World” poświęcone będzie wdrażaniu rekomendacji UNESCO w zakresie otwartej nauki, w szczególności otwartych danych badawczych.

W ramach sympozjum zaplanowane zostały dwie sesje tematyczne łączące zagadnienia otwartej komunikacji naukowej z globalnymi wyzwaniami. Podczas sesji pt. „Data Commons for Global Challenges” omawiana będzie infrastruktura służąca do udostępniania danych zgodnie z zasadami FAIR, w tym problemy związane z zapewnieniem interoperacyjności czy odpowiadaniem na globalne wyzwania w sposób uwzględniający zasady i wartości wyrażone w rekomendacjach UNESCO. Kolejna sesja pt. „Open Science and Data Policy in Times of Crisis” w większym stopniu uwzględniać będzie możliwości, jakie daje otwarta komunikacja naukowa w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. 

Organizatorzy podkreślają, że celem sympozjum jest wskazanie kolejnych kroków w rozwijaniu ram współpracy w zakresie wdrażania zasad i wartości wyrażonych w rekomendacjach UNESCO. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej - stacjonarnie w Paryżu oraz online. Szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym znaleźć można na stronie CODATA.

 

Tydzień Otwartej Edukacji 2023

W dniach 6-10 marca 2023 r. odbędzie się 11. edycja międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji. Celem tej inicjatywy jest promocja otwartych zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji, a także wymiana doświadczeń w tym obszarze.

Wydarzenie ma charakter społecznościowy; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady lub promując otwarte zasoby edukacyjne, czyli powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie i na wolnych licencjach. Planując działania skorzystać można z materiałów promocyjnych udostępnionych na stronie Tygodnia Otwartej Edukacji. 

Tydzień Otwartej Edukacji koordynowany jest przez Open Education Global, organizację non-profit, której misją jest rozwój otwartej edukacji na całym świecie, zwiększenie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych, polepszenie jakości edukacji oraz rozwijanie współpracy w powyższych obszarach.

Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat otwartej nauki

W dniach 8-10 lutego 2023 r. odbędzie się 3. edycja konferencji na temat otwartej nauki organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Bibliotece im. Daga Hammarskjölda w Nowym Jorku.

 W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem „Przyspieszenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, demokratyzacja wyników badań naukowych”, które ma być okazją do dyskusji na temat możliwości i wyzwań związanych z uprawianiem otwartej nauki oraz perspektyw rozwoju otwartej komunikacji naukowej. Organizatorzy wskazali 3 główne tematy: sprawiedliwość w otwartej nauce, reformy systemu publikacji naukowych i wzmocnienie obszarów łączących naukę, polityki publiczne i społeczeństwo. Ponadto, ważnym kontekstem rozmów będą cele zrównoważonego rozwoju, których związek z otwartą nauką omawiano już podczas pierwszej edycji konferencji w 2019 r. Rezultatem prowadzonych wówczas dyskusji był dokument wskazujący na potrzebę budowania globalnych wspólnych zasobów naukowych mających przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie odbędzie się w Nowym Jorku, ale istnieje możliwość uczestnictwa online. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie ONZ

Additional information