Tydzień Otwartego Dostępu 2022

W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. 

„Koncentrując się na tegorocznym temacie przewodnim dotyczącym sprawiedliwości klimatycznej, chcemy wspierać nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi” – piszą organizatorzy na stronie inicjatywy

Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, jest okazją do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Tydzień Otwartego Dostępu będzie trwał od 24 do 30 października 2022 r., jednak wydarzenia pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej” można organizować w dowolnym terminie w ciągu całego roku, aby dostosować temat i działania do lokalnego kontekstu.

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. W Polsce informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia publikowane są na stronie Uwolnij Naukę prowadzonej przez Koalicję Otwartej Edukacji. 

Konferencja PUBMET 2022

W dniach 14-16 września 2022 r. odbędzie się 9. edycja międzynarodowej konferencji PUBMET poświęconej komunikacji naukowej w kontekście otwartej nauki.

 

W ramach poszczególnych paneli omawiane będą m.in. nowe inicjatywy i formy wspierania otwartego dostępu, efektywność komunikacji naukowej, sprawiedliwość w otwartej nauce, sposoby angażowania obywateli w inicjatywy naukowe, metody oceny procesu badawczego, rezultatów badań i miejsc publikacji, potencjał mediów w zwiększaniu widoczności rezultatów badań.

W programie konferencji znajduje się również wystąpienie Krzysztofa Siewicza pt. „Library of Science – a case for the nationwide support and development of Open Access journals”, które poświęcone będzie rozwojowi Biblioteki Nauki prowadzonej przez Platformę Otwartej Nauki.

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Zadarze. Pełny program wraz z informacjami organizacyjnymi dostępny jest na stronie konferencji.

Konferencja LIBER 2022

W dniach 6-8 lipca 2022 r. w Odense odbędzie się 51. edycja corocznej konferencji stowarzyszenia LIBER zrzeszającego biblioteki naukowe. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Libraries in the Research and Innovation Landscape – Supporting, Partnering, Leading”.

 

 

Organizatorzy wydarzenia zauważają, że biblioteki naukowe umiejscowione są w centralnym punkcie cyklu życia badań naukowych oraz u podstaw wsparcia udzielanego naukowcom, studentom i wszystkim obywatelom. „Rola ta została wzmocniona w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy biblioteki naukowe coraz bardziej angażowały się w otwartą naukę” – piszą organizatorzy.

Wykłady plenarne wygłoszą Oksana Brui, dyrektorka biblioteki Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego, Karel Luyben, prezes ESOC Association oraz Darlene Cavalier, wykładowczyni Uniwersytetu Stanowego Arizony i założycielka SciStarter, inicjatywy promującej naukę obywatelską. Pozostałe wystąpienia konferencyjne, warsztaty oraz sesje plakatów poświęcone będą roli, jaką biblioteki odgrywają w badaniach naukowych, w szczególności w zakresie rozwijania otwartej nauki, zarządzania danymi badawczymi, gromadzenia zasobów naukowych czy realizacji projektów angażujących obywateli. 

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie konferencji.

 

International Data Week

W dniach 20-23 czerwca 2022 r. w Seulu odbędzie się International Data Week, konferencja poświęcona danym badawczym, podczas której spotkają się naukowcy, przedsiębiorcy, decydenci i specjaliści w zakresie danych badawczych. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem przewodnim „Data to Improve our World” i ma na celu wymianę doświadczeń związanych z gromadzeniem, udostępnianiem i wykorzystywaniem danych w badaniach naukowych i innowacjach.

 

Organizatorzy zauważają, że dane stały się ważnym zasobem, który napędza naukę i technologię oraz prowadzi do nowych odkryć, innowacji i rozwoju ekonomicznego: „Jesteśmy zdolni do wytwarzania i analizowania ogromnych ilości danych: w zasadzie wszystko w zamieszkanym przez nas wszechświecie może być zaprezentowane w postaci danych. W rezultacie, coraz bardziej skupiamy się na danych: rozwoju nauki o danych, infrastruktur i baz danych oraz istotnych dyskusjach na temat sposobu zarządzania danymi”.

Wydarzenie organizowane jest przez Committee on Data (CODATA), World Data System (WDS), International Science Council (ISC) oraz Research Data Alliance (RDA).

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Additional information