Tydzień Otwartego Dostępu

W październiku rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu (22-28.10.2018), obchodzony w Polsce już po raz dziewiąty. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy” (Designing equitable foundations for open knowledge), które ma odzwierciedlać zmiany zachodzące w systemie edukacji. „O ile rządy, grantodawcy, uniwersytety, wydawcy oraz sami badacze w coraz większym stopniu przyjmują polityki i praktyki otwartości, sposób, w jaki są one wcielane w życie wciąż podlega zmianom” - czytamy na stronie Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.

Polską edycję Tygodnia Otwartego Dostępu koordynują wspólnie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB. W całej Polsce organizowane są seminaria, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia online, takie jak webinary. Aktualne informacje na temat wydarzeń znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę oraz na profilu Tydzień Open Access na Facebooku.

Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 26-27 września 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się druga Pomorska Konferencja Open Science. Tegoroczny temat brzmi "Kierunek - otwarta nauka". Jednym z głównych tematów konferencji będą otwarte dane badawcze, którym poświęcone będzie m.in. wystąpienie Alana Hyndmana z Figshare. 

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty FOSTER: "Otwarte dane badawcze - przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan) krok po kroku - case study", które poprowadzi Magdalena Szuflita-Żurawska, oraz "Focus on Open Science. Chapter VII: Gdańsk", których organizatorem jest, obok Politechniki Gdańskiej, Scientific Knowledge Services.

Do 10 września otwarta jest rejestracja do sesji posterowej. Jest to okazja do zaprezentowania inicjatyw związanych z otwartym dostępem.

Platforma Otwartej Nauki i serwis Otwarta Nauka objęły patronat nad konferencją.

 

Politechnika Gdańska

 

List otwarty SPARC Europe ws. reformy prawa autorskiego

SPARC Europe, koalicja m.in. instytucji naukowych i finansujących badania, której celem jest wspieranie rozwoju otwartej nauki, wyraża zaniepokojenie kształtem projektu Dyrektywy UE ws. prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Szczególnie wiele obaw budzą postanowienia o nowym prawie pokrewnym wydawców, które może ograniczyć dostęp do informacji, oraz wymóg oceny zgodności z prawem autorskim treści umieszczanych przez użytkowników serwisów. To drugie może znacznie utrudnić działanie otwartych repozytoriów naukowych. Autorzy listu wyrażają pogląd, że niektóre postanowienia projektu uderzają w fundamenty otwartej nauki i swobodnego przepływu informacji.

SPARC Europe przygotowała list otwarty, w którym przedstawione zostały obawy związane z reformą. List do tej pory został podpisany przez kilkadziesiąt instytucji z całej Europy, w tym z Polski. List mogą poprzez także indywidualne osoby związane ze środowiskiem akademickim.

20 czerwca projekt Dyrektywy został zarekomendowany do dalszych prac przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego JURI.

SPARC Europe

DARIAH Annual Event 2018

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH. DARIAH jest paneuropejską infrastruktrą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji DARIAH poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka.

Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego licencjonowania i otwartemu recenzowaniu.

Rejestracja uczestnictwa będzie możliwa od 28 lutego 2018.

 

 

 

Additional information