Seminarium projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej

20 maja 2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się seminarium „Wokół otwartego bibliotekarstwa” organizowane w ramach projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens).

Wydarzenie dedykowane będzie pamięci zmarłej 5 maja 2021 r. Bożenie Bednarek-Michalskiej, nauczycielki akademickiej, bibliotekarki, kustoszki dyplomowanej działającej na rzecz otwartego dostępu do rezultatów badań naukowych. W rocznicę Jej śmierci pragniemy dedykować Bożenie seminarium naukowe poświęcone tym obszarom tematycznym, w których była szczególnie aktywna zawodowo i w których odnosiła największe sukcesy, przyczyniając się do rozwoju otwartego bibliotekarstwa" - piszą organizatorzy seminarium. 

W ramach wydarzenia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z otwartą nauką i edukacją oraz zaprezentowany zostanie projekt EODOPEN, którego celem jest digitalizacja i cyfrowe udostępnienie dzieł literackich wydanych w XX i XXI w. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest jednym z partnerów projektu. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019 r. a Bożena Bednarek-Michalska aktywnie włączyła się w zadania związane z ustalaniem statusu prawnego dzieł wybranych do digitalizacji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie biblioteki.

Wydarzenia na temat rozwoju EOSC

W dniach 3-4 maja 2022 r. odbędą się w Strasburgu spotkania i warsztaty poświęcone rozwojowi European Open Science Cloud (EOSC).

Pierwszego dnia zaplanowany został panel polityczny na temat miejsca EOSC w europejskiej polityce naukowej. Prezentacje i dyskusje dotyczyć będą m.in. postępów we wdrażaniu polityk otwartej nauki i zasad FAIR. Spotkanie w Strasburgu organizowane jest dla zaproszonych gości, ale osoby zainteresowane wydarzeniem mogą obejrzeć transmisję online.

Drugiego dnia odbędzie się warsztat na temat znaczenia krajowych polityk w rozwoju EOSC. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną rezultaty regionalnych projektów EOSC oraz omawiane będą kwestie związane z implementacją krajowych polityk otwartej nauki oraz polityk instytucji finansujących badania naukowe, a także ustaleniem międzynarodowych zasad dostępu do naukowych zasobów, serwisów i usług. Udział w wydarzeniu możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Więcej informacji na temat wydarzeń dotyczących EOSC znaleźć można na stronie EOSC oraz EOSC Future

Seminarium na temat otwartych danych badawczych

1 kwietnia 2022 r. odbędzie się hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką „Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)”.

 

 

Tematem przewodnim wydarzenia będzie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 2019 r., a przede wszystkim jej wpływ na zmiany w zarządzaniu danymi powstałymi w ramach procesu badawczego na polskich uczelniach.

Wydarzenie skierowane jest do całej społeczności akademickiej – naukowców, pracowników działów nauki i projektów, bibliotekarzy oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką danych badawczych. Seminarium organizowane jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Program oraz informacje na temat rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia.

Open Science Conference 2022

W dniach 8-10 marca 2022 r. odbędzie się 9. edycja międzynarodowej konferencji Open Science organizowanej przez Leibniz Research Alliance Open Science.

Wydarzenie poświęcone będzie praktycznym i technicznym innowacjom wspierającym otwartą naukę oraz międzynarodowym inicjatywom na rzecz otwartej komunikacji naukowej, takim jak coraz częstsze apele o uwzględnianie w komunikacji wniosków wyciągniętych z globalnych kryzysów czy dyskusje na temat relacji między otwartą nauką a równością w dostępie do wiedzy. W programie tegorocznej edycji znalazł się panel dyskusyjny na temat rekomendacji UNESCO w zakresie otwartej nauki oraz warsztaty poświęcone wspieraniu otwartej nauki w Afryce. Wydarzenia te organizowane są we współpracy z niemieckim komitetem ds. UNESCO.

Wydarzeniem towarzyszącym jest Barcamp Open Science, który odbędzie się 7 marca 2022 r. Celem sesji jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat otwartej nauki. Udział w konferencji jest odpłatny (opłata wynosi 50 euro). Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia

Additional information