17th International Digital Curation Conference

W dniach 13-16 czerwca 2022 r. odbędzie się 17. edycja International Digital Curation Conference. Temat przewodni tegorocznej konferencji to “Reusability”, czyli możliwość ponownego wykorzystania danych, która stanowi jedną z zasad FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

 

 

Organizatorzy wydarzenia proponują przyjrzeć się problematyce związanej z ponownym wykorzystaniem danych z różnych perspektyw, uwzględniających m.in. twórców, odbiorców, kuratorów i opiekunów zbiorów danych. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia na temat bezpiecznego długotrwałego przechowywania danych i publikacji, wdrażania zasad FAIR w repozytoriach czy różnych narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać badaczy i instytucje w przechowywaniu danych i metadanych w sposób zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania.

Udział w konferencji jest odpłatny. Pełny program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Digital Curation Centre.

Seminarium projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej

20 maja 2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się seminarium „Wokół otwartego bibliotekarstwa” organizowane w ramach projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens).

Wydarzenie dedykowane będzie pamięci zmarłej 5 maja 2021 r. Bożenie Bednarek-Michalskiej, nauczycielki akademickiej, bibliotekarki, kustoszki dyplomowanej działającej na rzecz otwartego dostępu do rezultatów badań naukowych. W rocznicę Jej śmierci pragniemy dedykować Bożenie seminarium naukowe poświęcone tym obszarom tematycznym, w których była szczególnie aktywna zawodowo i w których odnosiła największe sukcesy, przyczyniając się do rozwoju otwartego bibliotekarstwa" - piszą organizatorzy seminarium. 

W ramach wydarzenia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z otwartą nauką i edukacją oraz zaprezentowany zostanie projekt EODOPEN, którego celem jest digitalizacja i cyfrowe udostępnienie dzieł literackich wydanych w XX i XXI w. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest jednym z partnerów projektu. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019 r. a Bożena Bednarek-Michalska aktywnie włączyła się w zadania związane z ustalaniem statusu prawnego dzieł wybranych do digitalizacji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie biblioteki.

Wydarzenia na temat rozwoju EOSC

W dniach 3-4 maja 2022 r. odbędą się w Strasburgu spotkania i warsztaty poświęcone rozwojowi European Open Science Cloud (EOSC).

Pierwszego dnia zaplanowany został panel polityczny na temat miejsca EOSC w europejskiej polityce naukowej. Prezentacje i dyskusje dotyczyć będą m.in. postępów we wdrażaniu polityk otwartej nauki i zasad FAIR. Spotkanie w Strasburgu organizowane jest dla zaproszonych gości, ale osoby zainteresowane wydarzeniem mogą obejrzeć transmisję online.

Drugiego dnia odbędzie się warsztat na temat znaczenia krajowych polityk w rozwoju EOSC. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną rezultaty regionalnych projektów EOSC oraz omawiane będą kwestie związane z implementacją krajowych polityk otwartej nauki oraz polityk instytucji finansujących badania naukowe, a także ustaleniem międzynarodowych zasad dostępu do naukowych zasobów, serwisów i usług. Udział w wydarzeniu możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Więcej informacji na temat wydarzeń dotyczących EOSC znaleźć można na stronie EOSC oraz EOSC Future

Seminarium na temat otwartych danych badawczych

1 kwietnia 2022 r. odbędzie się hybrydowe seminarium połączone z debatą ekspercką „Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)”.

 

 

Tematem przewodnim wydarzenia będzie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z 2019 r., a przede wszystkim jej wpływ na zmiany w zarządzaniu danymi powstałymi w ramach procesu badawczego na polskich uczelniach.

Wydarzenie skierowane jest do całej społeczności akademickiej – naukowców, pracowników działów nauki i projektów, bibliotekarzy oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką danych badawczych. Seminarium organizowane jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Program oraz informacje na temat rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia.

Additional information