Cykl warsztatów OpenAIRE o prawie autorskim

W najbliższych miesiącach OpenAIRE organizuje w ramach inicjatywy Copyright for Open Science (C4OS) trzy warsztaty na temat prawnych aspektów otwartej nauki.

W spotkaniach wezmą udział prawnicy, decydenci, wydawcy, autorzy, badacze i eksperci zajmujący się informacją naukową, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania modelu otwartej komunikacji naukowej w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. 

Zaplanowane warsztaty: 

  • 15 grudnia 2022 - The European Context of Copyright Reform for Open Science (online)
  • 19 stycznia 2023 - C4OS in the US: From Fair Use to Statutory Licensing (online)
  • 9 lutego 2023 - Open Access C4OS: A Global Perspective (hybrydowe: Ateny/online)

Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wymagana jest jedynie rejestracja. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie OpenAIRE.  

 

EOSC Symposium 2022

W dniach 14-17 listopada 2022 r. odbędzie się EOSC Symposium, coroczne spotkanie poświęcone rozwojowi Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud). W tym roku wydarzenie organizowane jest w Pradze w ramach programu czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

EOSC będzie kompleksowym systemem usprawniającym otwarte dzielenie się rezultatami badań oraz korzystanie z usług i infrastruktur służących nauce. Będąc przestrzenią dla nauki, badań i innowacji, ma ułatwiać realizację europejskiej strategii w zakresie danych. Podczas sympozjum dyskutowane będą dotychczasowe osiągnięcia i strategiczne wyzwania oraz priorytety i konkretne działania podejmowane w celu wdrożenia EOSC na poziomie europejskim, krajowym i instytucjonalnym. Wydarzenie będzie okazją do spotkań różnych grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój EOSC: rządów europejskich krajów, organizacji finansujących i prowadzących badania, infrastruktur badawczych i dostarczycieli usług oraz społeczności naukowych.

Wydarzenie ma formę stacjonarną, ale sesje plenarne transmitowane będą online. Program sympozjum dostępny jest na stronie wydarzenia.

EOSC Festival w Polsce

W dniach 24-26 października 2022 r. odbędzie się EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, wydarzenie promujące Europejską Chmurę Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki (Open Science for Better Science).

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, które pełni rolę krajowego przedstawiciela w EOSC Association, stowarzyszeniu instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju EOSC. Celem wydarzenia jest prezentacja EOSC, wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w rozwój tej inicjatywy, promocja EOSC w Polsce oraz zebranie informacji o najlepszych praktykach w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji istotnych dla EOSC.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy; odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie oraz online. Stanowi ono część cyklu wydarzeń organizowanych jesienią 2022 r. w różnych krajach Europy. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele EOSC Association, rządów krajów europejskich oraz Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie NCN

Tydzień Otwartego Dostępu 2022

W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. 

„Koncentrując się na tegorocznym temacie przewodnim dotyczącym sprawiedliwości klimatycznej, chcemy wspierać nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi” – piszą organizatorzy na stronie inicjatywy

Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, jest okazją do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Tydzień Otwartego Dostępu będzie trwał od 24 do 30 października 2022 r., jednak wydarzenia pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej” można organizować w dowolnym terminie w ciągu całego roku, aby dostosować temat i działania do lokalnego kontekstu.

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. W Polsce informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia publikowane są na stronie Uwolnij Naukę prowadzonej przez Koalicję Otwartej Edukacji. 

Additional information