Nabór zgłoszeń na konferencję o komunikacji naukowej

Do 28 lutego 2021 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na konferencji "Future of Science Communication", która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 w Berlinie. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie komunikacji naukowej.

Organizatorzy proponują poruszyć w konferencyjnych wystąpieniach następujące tematy: zaufanie do nauki, wyzwania związane z komunikacją naukową podczas pandemii, fake newsy i dezinformacja, związki nauki i polityki, komunikacja naukowa dotycząca kryzysów i uwzględniająca studia przypadków (np. zmiany klimatu, pandemia COVID-19), grupy docelowe komunikacji naukowej, nauka obywatelska i otwarta nauka.

Konferencja kierowana jest zarówno do badaczy zajmujących się komunikacją i informacją naukową, jak i do naukowców z innych dziedzin, zainteresowanych relacjami pomiędzy instytucjami naukowymi a społeczeństwem. Do udziału w konferencji i prezentacji zaproszone są ponadto instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy podmioty komercyjne zaangażowane w proces komunikacji naukowej.

Konferencję organizuje Wissenschaft im Dialog, organizacja zajmująca się komunikacją naukową w Niemczech, we współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA). Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Warsztat The Future of Scholarly Communication

W dniach 24-26 lutego 2021 odbędzie się warsztat "The Future of Scholarly Communication" organizowany przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS i poświęcony wynikom badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P.

 

Każdego dnia odbędą się dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Podczas paneli poruszone zostaną różne tematy związane z komunikacją w naukach humanistycznych i społecznych: sposoby zarządzania organizacjami, modele biznesowe wydawców książek w otwartym dostępie, biblioróżnorodność, zasady FAIR i dane badawcze, praktyki pisania czy ocena jakości badań naukowych.

Pełny program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie OPERAS.

Open Science Conference 2021

W dniach 17-19 lutego 2021 r. odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji Open Science, organizowanej przez Leibniz Research Alliance Open Science.

W tym roku organizatorzy proponują skupić się w szczególności na sytuacjach kryzysowych i związanym z nimi wyzwaniach społecznych, takich jak pandemia koronawirusa czy zmiany klimatu. Przedmiotami namysłu i dyskusji będą w szczególności: skutki obecnych kryzysów i ich wpływ na komunikację naukową i otwarte praktyki badawcze, innowacje wspierające otwartą naukę oraz ich zastosowanie w społecznościach badawczych, korzyści płynące z otwartej nauki i ich wpływ na społeczeństwo czy edukacja i szkolenia w zakresie otwartej nauki.

Udział w konferencji jest płatny (opłata wynosi 50 euro). Wydarzeniu towarzyszy Open Science Barcamp, który odbędzie się 16 stycznia 2021 r. Wydarzenie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych dyskusją  i wymianą doświadczeń w zakresie otwartej nauki.

Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Academic Publishing in Europe 2021

W dniach 12-13 stycznia 2021 r. odbędzie się 16. edycja konferencji Academic Publishing in Europe. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „The New Face of Trust” i zapowiada dyskusję na temat zaufania do nauki. Zdaniem organizatorów stało się ono wyjątkowo ważne w obliczu globalnych wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa, zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy cyberwojna.

Organizatorzy proponują namysł nad zaufaniem do badań także w kontekście upowszechniania się szybkich i otwartych form komunikacji naukowej, np. preprintów. Wykłady inaugurujące konferencję w dużej mierze podejmują tematy związane z otwartą nauką, takie jak otwartość, transparentność i autonomia systemu komunikacji naukowej, wpływ pandemii koronawirusa na kształt komunikacji naukowej czy rola współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, m.in. pomiędzy wydawcami komercyjnymi a instytucjami prowadzącymi i finansującymi badania naukowe.

Pełny program, formularz rejestracyjny oraz informacje organizacyjne (m.in. o opłatach konferencyjnych) dostępne są na stronie wydarzenia.

Additional information