Dzień Domeny Publicznej 2020

Każdego roku twórczość kolejnych artystów i naukowców włączana jest do domeny publicznej. Znajdują się w niej utwory, które po 70 latach od śmierci twórcy przestają podlegać ochronie prawnej wynikającej z autorskich praw majątkowych. Można korzystać z nich w szerokim zakresie, w dowolnym celu i bez konieczności pozyskiwania na to zgody.

 

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx, za: Centrum Cyfrowe 

1 stycznia obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej, a przez cały miesiąc organizowane są wydarzenia, debaty i spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości istnienia domeny publicznej, dzielenie się pomysłami na ponowne wykorzystanie utworów czy dyskutowanie na temat roli, jaką domena publiczna może odegrać w promocji dziedzictwa kulturowego.

W Polsce działania związane z obchodami Dnia Domeny Publicznej podejmują organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji. Na stronie Koalicji publikowana jest lista autorów, których twórczość przechodzi do domeny publicznej; w tym roku znaleźli się na niej m.in. Piotr Odmieniec Włast i Stanisław Wyrzykowski. O planach związanych z międzynarodowymi obchodami Dnia Domeny Publicznej przeczytać można ponadto na stronie Centrum Cyfrowego. 

CopyCamp 2019

4 grudnia 2019 r. odbędzie się Copy Camp, konferencja na temat prawa autorskiego organizowana przez Fundację Nowoczesna Polska. Tegoroczna edycja poświęcona będzie domenie publicznej rozumianej jako miejsce spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. „Domena publiczna jest szczególnie ważna dla twórców czerpiących inspiracje oraz gotowe materiały do swojej twórczości. Wspólne dziedzictwo to także wspólny kod kulturowy, dzięki któremu komunikujemy się i rozumiemy się nawzajem. Zatem, na podstawie konkretnych przykładów poszukamy odpowiedzi na pytania o to, jak zachować domenę, jak ją rozwijać, jak z niej czerpać we współpracy z innymi i z poszanowaniem ich potrzeb" - piszą organizatorzy.

 

 

W konferencji wezmą udział prelegenci z różnych dziedzin: kultury, sztuki, edukacji oraz prawa. W ramach wydarzenia odbędzie się również warsztat "Autor: projektant / prawo autorskie dla projektantów", podczas którego dr Krzysztof Siewicz omówi praktyczne aspekty prawa autorskiego istotne w pracy projektantów.

W tym roku konferencja CopyCamp jest częścią imprezy Wolne Lektury Fest organizowanej pod hasłem #ŁączymySiłyDlaKultury. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie Wolne Lektury.

Tydzień Otwartego Dostępu 2019

21 października rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu, w tym roku organizowany pod hasłem „Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy” („Open for Whom? Equity in Open Knowledge”).

 

„Czyje interesy traktowane są jako priorytetowe w podejmowanych przez nas działaniach i wspieranych platformach? Czyje głosy są wykluczone? Czy grupy niedostatecznie reprezentowane od początku włączane są we wspólne działania jako pełnoprawni partnerzy? Czy wspieramy nie tylko otwarty dostęp, ale także powszechne uczestnictwo w komunikacji naukowej?” - to pytania sformułowane przez Nicka Shockeya z koalicji SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), organizatora międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.

Wydarzenie ma charakter globalny i społecznościowy - każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinar.

Polską edycję koordynują wspólnie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualne informacje na temat wydarzeń znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę oraz na profilu Tydzień Open Access na Facebooku.

Konferencja "Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość”

4 października 2019 r. odbędzie się w Białowieży konferencja promocyjna projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” organizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką.

Konferencja rozpocznie się od prezentacji projektu, w ramach którego utworzone zostanie repozytorium danych i informacji dotyczących przyrody Puszczy Białowieskiej. Na platformie gromadzone będą np. trójwymiarowe skany czaszek żubrów oraz unikalne okazy roślin, grzybów, owadów, a także specjalistyczne mapy czy filmy z wideopułapek. Z zasobów korzystać będą mogli zarówno naukowcy z całego świata, jak i obywatele zainteresowani przyrodą.

W programie konferencji znalazły się ponadto wystąpienia na temat digitalizacji zasobów, otwierania danych badawczych czy włączania obywateli w proces pozyskiwania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Projekt „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” rozpoczął się 28 lutego 2019 r. Liderem przedsięwzięcia jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki (IBS PAN) w Białowieży, a parterami dwie jednostki Politechniki Białostockiej: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (ZWL  PB) oraz Centrum Komputerowych Sieci Rozległych (CKSR).

Additional information