CESSDA Data Day 2021

18 marca 2021 r. odbędzie się CESSDA Data Day 2021, wydarzenie poświęcone możliwościom i wyzwaniom związanym z gromadzeniem danych społecznych i prowadzeniem archiwów danych społecznych w Polsce. 

 

 

Wydarzenie rozpocznie się od porannej sesji, w ramach której zaplanowane są prezentacje na temat konsorcjum CESSDA i korzyści płynących z członkostwa w konsorcjum (Ron Dekker), Polskiego Archiwum Danych Społecznych (Marcin Zieliński), Archiwum Danych Jakościowych (Piotr Filipkowski) oraz nowej infrastruktury służącej do udostępniania danych społecznych (Jakub Szprot).

Po krótkiej przerwie odbędzie się panel dyskusyjny na temat danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz różnych aspektów udostępniania danych istotnych z perspektywy instytucji oraz badaczy.

W ramach sesji popołudniowej zaplanowane zostało szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, które poprowadzą pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Instytutu Studiów Społecznych UW oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.

Program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie wydarzenia.

Tydzień Otwartej Edukacji 2021

Od 1 do 5 marca 2021 trwa Tydzień Otwartej Edukacji, coroczne międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promocja otwartych zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

Wydarzenie zainicjowane zostało w 2012 roku przez Open Education Consortium, ale ma charakter globalny i społecznościowy. Każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, czyli powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji (na wolnych licencjach).

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji

Nabór zgłoszeń na konferencję o komunikacji naukowej

Do 28 lutego 2021 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na konferencji "Future of Science Communication", która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 w Berlinie. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie komunikacji naukowej.

Organizatorzy proponują poruszyć w konferencyjnych wystąpieniach następujące tematy: zaufanie do nauki, wyzwania związane z komunikacją naukową podczas pandemii, fake newsy i dezinformacja, związki nauki i polityki, komunikacja naukowa dotycząca kryzysów i uwzględniająca studia przypadków (np. zmiany klimatu, pandemia COVID-19), grupy docelowe komunikacji naukowej, nauka obywatelska i otwarta nauka.

Konferencja kierowana jest zarówno do badaczy zajmujących się komunikacją i informacją naukową, jak i do naukowców z innych dziedzin, zainteresowanych relacjami pomiędzy instytucjami naukowymi a społeczeństwem. Do udziału w konferencji i prezentacji zaproszone są ponadto instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy podmioty komercyjne zaangażowane w proces komunikacji naukowej.

Konferencję organizuje Wissenschaft im Dialog, organizacja zajmująca się komunikacją naukową w Niemczech, we współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA). Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Warsztat The Future of Scholarly Communication

W dniach 24-26 lutego 2021 odbędzie się warsztat "The Future of Scholarly Communication" organizowany przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS i poświęcony wynikom badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P.

 

Każdego dnia odbędą się dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich badań i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Podczas paneli poruszone zostaną różne tematy związane z komunikacją w naukach humanistycznych i społecznych: sposoby zarządzania organizacjami, modele biznesowe wydawców książek w otwartym dostępie, biblioróżnorodność, zasady FAIR i dane badawcze, praktyki pisania czy ocena jakości badań naukowych.

Pełny program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie OPERAS.

Additional information