Open Science Conference 2022

W dniach 8-10 marca 2022 r. odbędzie się 9. edycja międzynarodowej konferencji Open Science organizowanej przez Leibniz Research Alliance Open Science.

Wydarzenie poświęcone będzie praktycznym i technicznym innowacjom wspierającym otwartą naukę oraz międzynarodowym inicjatywom na rzecz otwartej komunikacji naukowej, takim jak coraz częstsze apele o uwzględnianie w komunikacji wniosków wyciągniętych z globalnych kryzysów czy dyskusje na temat relacji między otwartą nauką a równością w dostępie do wiedzy. W programie tegorocznej edycji znalazł się panel dyskusyjny na temat rekomendacji UNESCO w zakresie otwartej nauki oraz warsztaty poświęcone wspieraniu otwartej nauki w Afryce. Wydarzenia te organizowane są we współpracy z niemieckim komitetem ds. UNESCO.

Wydarzeniem towarzyszącym jest Barcamp Open Science, który odbędzie się 7 marca 2022 r. Celem sesji jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat otwartej nauki. Udział w konferencji jest odpłatny (opłata wynosi 50 euro). Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia

Open Science European Conference 2022

W dniach 4-5 lutego 2022 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat otwartej nauki organizowana w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

 

 

„Główne tematy poruszane podczas tej konferencji wpisują się w ramy transformacji ekosystemu badań i innowacji w Europie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przejrzystość badań w zakresie zdrowia, niezbędną transformację systemu ewaluacji badań, przyszłość publikacji naukowych oraz otwarte udostępnianie kodu i oprogramowania wytwarzanego w kontekście naukowym” - zapowiadają organizatorzy. 

Francja realizuje aktualnie drugi plan na rzecz otwartej nauki na lata 2021-2024, który stanowi kontynuację działań zainicjowanych w 2018 roku. Planem objęte są m.in. publikacje naukowe, dane badawcze, oprogramowanie, a także zmiany w systemie ewaluacji nauki. Plan jest ściśle powiązany z europejską polityką naukową, a w kontekście francuskiej prezydencji proponuje uwzględnienie praktyk otwartej nauki w ocenie działalności naukowej. 

Konferencja odbędzie się w Paryżu, ale w internecie dostępna będzie transmisja. Program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie wydarzenia.

 

V Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 01-03.12.2021 r. odbędzie się kolejna edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, poświęconej narzędziom i usługom wspierającym otwartą naukę, w szczególności udostępnianie danych badawczych.

Piąta edycja organizowana będzie pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" i ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship. Konferencja odbędzie się w Gdańsku. Program wydarzenia oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie wydarzenia.

Munin Conference on Scholarly Publishing 2021

W dniach 16-18 listopada 2021 r. odbędzie się coroczna konferencja Munin Conference on Scholarly Publishing organizowana przez Norweski Uniwersytet Arktyczny.

 

 

W programie znalazły się m.in. panele na temat ewaluacji jakości działalności naukowej, innowacji w komunikacji naukowej, a także prezentacje dotyczące czasopism naukowych i publikacji książkowych w otwartym dostępie, udostępniania danych badawczych, dobrych praktyk i narzędzi w otwartej komunikacji naukowej.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w formie zdalnej. Wymagana jest rejestracja do 11 listopada 2021 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie wydarzenia

Additional information