Konferencja PUBMET 2022

W dniach 14-16 września 2022 r. odbędzie się 9. edycja międzynarodowej konferencji PUBMET poświęconej komunikacji naukowej w kontekście otwartej nauki.

 

W ramach poszczególnych paneli omawiane będą m.in. nowe inicjatywy i formy wspierania otwartego dostępu, efektywność komunikacji naukowej, sprawiedliwość w otwartej nauce, sposoby angażowania obywateli w inicjatywy naukowe, metody oceny procesu badawczego, rezultatów badań i miejsc publikacji, potencjał mediów w zwiększaniu widoczności rezultatów badań.

W programie konferencji znajduje się również wystąpienie Krzysztofa Siewicza pt. „Library of Science – a case for the nationwide support and development of Open Access journals”, które poświęcone będzie rozwojowi Biblioteki Nauki prowadzonej przez Platformę Otwartej Nauki.

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Zadarze. Pełny program wraz z informacjami organizacyjnymi dostępny jest na stronie konferencji.

Konferencja LIBER 2022

W dniach 6-8 lipca 2022 r. w Odense odbędzie się 51. edycja corocznej konferencji stowarzyszenia LIBER zrzeszającego biblioteki naukowe. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Libraries in the Research and Innovation Landscape – Supporting, Partnering, Leading”.

 

 

Organizatorzy wydarzenia zauważają, że biblioteki naukowe umiejscowione są w centralnym punkcie cyklu życia badań naukowych oraz u podstaw wsparcia udzielanego naukowcom, studentom i wszystkim obywatelom. „Rola ta została wzmocniona w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy biblioteki naukowe coraz bardziej angażowały się w otwartą naukę” – piszą organizatorzy.

Wykłady plenarne wygłoszą Oksana Brui, dyrektorka biblioteki Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego, Karel Luyben, prezes ESOC Association oraz Darlene Cavalier, wykładowczyni Uniwersytetu Stanowego Arizony i założycielka SciStarter, inicjatywy promującej naukę obywatelską. Pozostałe wystąpienia konferencyjne, warsztaty oraz sesje plakatów poświęcone będą roli, jaką biblioteki odgrywają w badaniach naukowych, w szczególności w zakresie rozwijania otwartej nauki, zarządzania danymi badawczymi, gromadzenia zasobów naukowych czy realizacji projektów angażujących obywateli. 

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie konferencji.

 

International Data Week

W dniach 20-23 czerwca 2022 r. w Seulu odbędzie się International Data Week, konferencja poświęcona danym badawczym, podczas której spotkają się naukowcy, przedsiębiorcy, decydenci i specjaliści w zakresie danych badawczych. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem przewodnim „Data to Improve our World” i ma na celu wymianę doświadczeń związanych z gromadzeniem, udostępnianiem i wykorzystywaniem danych w badaniach naukowych i innowacjach.

 

Organizatorzy zauważają, że dane stały się ważnym zasobem, który napędza naukę i technologię oraz prowadzi do nowych odkryć, innowacji i rozwoju ekonomicznego: „Jesteśmy zdolni do wytwarzania i analizowania ogromnych ilości danych: w zasadzie wszystko w zamieszkanym przez nas wszechświecie może być zaprezentowane w postaci danych. W rezultacie, coraz bardziej skupiamy się na danych: rozwoju nauki o danych, infrastruktur i baz danych oraz istotnych dyskusjach na temat sposobu zarządzania danymi”.

Wydarzenie organizowane jest przez Committee on Data (CODATA), World Data System (WDS), International Science Council (ISC) oraz Research Data Alliance (RDA).

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

17th International Digital Curation Conference

W dniach 13-16 czerwca 2022 r. odbędzie się 17. edycja International Digital Curation Conference. Temat przewodni tegorocznej konferencji to “Reusability”, czyli możliwość ponownego wykorzystania danych, która stanowi jedną z zasad FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

 

 

Organizatorzy wydarzenia proponują przyjrzeć się problematyce związanej z ponownym wykorzystaniem danych z różnych perspektyw, uwzględniających m.in. twórców, odbiorców, kuratorów i opiekunów zbiorów danych. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia na temat bezpiecznego długotrwałego przechowywania danych i publikacji, wdrażania zasad FAIR w repozytoriach czy różnych narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać badaczy i instytucje w przechowywaniu danych i metadanych w sposób zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania.

Udział w konferencji jest odpłatny. Pełny program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Digital Curation Centre.

Additional information