Kwiecień Miesiącem Nauki Obywatelskiej

W kwietniu obchodzimy Miesiąc Nauki Obywatelskiej, którego celem jest promocja różnych form angażowania obywateli w badania naukowe. W projektach tego typu wolontariusze mogą włączać się w badania na etapie gromadzenia, opisywania bądź analizowania danych, zarówno w laboratoriach czy podczas badań terenowych, jak i zdalnie, poprzez strony internetowe i specjalne aplikacje mobilne. Projekty nauki obywatelskiej łączą cele naukowe z edukacyjnymi i społecznymi, a także zwiększają zaufanie do nauki.

 

W Miesiącu Nauki Obywatelskiej może wziąć udział każdy, na przykład organizując i promując wydarzenia na ten temat, organizując kampanie informacyjne bądź angażując się w wybrane projekty. Na stronie inicjatywy SciStarter, która koordynuje Miesiąc, każdy może dodać lub znaleźć interesujące wydarzenia oraz projekty, a także pobrać bezpłatne materiały na temat nauki obywatelskiej, w tym grafiki do druku lub rozpowszechniania w mediach społecznościowych.

W ramach tegorocznego Miesiąca Nauki Obywatelskiej przygotowaliśmy serię artykułów na ten temat, które publikować będziemy na blogu w naszym serwisie.

IV Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odbędzie się 4. edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, która poświęcona będzie udostępnianiu danych badawczych. „Celem konferencji jest zebranie i zaprezentowanie doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych” - piszą organizatorzy na stronie wydarzenia

Prezentacje podejmować będą następujące tematy:

  • organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych,
  • narzędzia i repozytoria dla danych badawczych,
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja,
  • udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych,
  • projekty i inicjatywy wspierające udostępnianie danych badawczych.

Do udziału w konferencji zaproszeni są badacze, bibliotekarze, informatycy, a także przedstawiciele innych działów uczelni, uczestniczących w procesie zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, uczelni realizujących projekt MOST DANYCH, w ramach którego organizowane jest wydarzenie. Więcej informacji na stronie konferencji.

CESSDA Data Day 2021

18 marca 2021 r. odbędzie się CESSDA Data Day 2021, wydarzenie poświęcone możliwościom i wyzwaniom związanym z gromadzeniem danych społecznych i prowadzeniem archiwów danych społecznych w Polsce. 

 

 

Wydarzenie rozpocznie się od porannej sesji, w ramach której zaplanowane są prezentacje na temat konsorcjum CESSDA i korzyści płynących z członkostwa w konsorcjum (Ron Dekker), Polskiego Archiwum Danych Społecznych (Marcin Zieliński), Archiwum Danych Jakościowych (Piotr Filipkowski) oraz nowej infrastruktury służącej do udostępniania danych społecznych (Jakub Szprot).

Po krótkiej przerwie odbędzie się panel dyskusyjny na temat danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz różnych aspektów udostępniania danych istotnych z perspektywy instytucji oraz badaczy.

W ramach sesji popołudniowej zaplanowane zostało szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, które poprowadzą pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Instytutu Studiów Społecznych UW oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.

Program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie wydarzenia.

Tydzień Otwartej Edukacji 2021

Od 1 do 5 marca 2021 trwa Tydzień Otwartej Edukacji, coroczne międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promocja otwartych zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

Wydarzenie zainicjowane zostało w 2012 roku przez Open Education Consortium, ale ma charakter globalny i społecznościowy. Każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, czyli powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji (na wolnych licencjach).

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji

Additional information