Open Science Fair 2021

W dniach 20-23 września 2021 r. odbędzie się konferencja Open Science Fair. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Fostering local and global open science communities”. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zasad otwartej nauki, integrowanie i wzmocnienie społeczności skupionych wokół różnych inicjatyw, a także rozpoznanie przestrzeni wspólnych działań i synergii.

Organizatorzy zauważają, że otwarta nauka stoi aktualnie na rozdrożu. Z jednej strony, praktyki otwartej nauki przyjmowane są przez instytucje prowadzące i finansujące badania naukowe, naukowców i usługodawców. Z drugiej zaś, pojawiają się różne modele, które tworzą rozdrobniony ekosystem i stawiają niewielkie kroki w stosunku do tradycyjnego systemu komunikacji naukowej. „Aby umożliwić międzynarodowe i interdyscyplinarne badania, musimy zapewnić interoperacyjność między społecznościami i usługami, jednocześnie zachowując naszą zdolność do wspierania różnorodności przepływów pracy i systemów wiedzy” - piszą organizatorzy.

Open Science Fair jest inicjatywą organizacji OpenAIRE rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki. Współorganizatorami tegorocznej edycji są COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc oraz Sparc Europe. Informacje na temat konferencji oraz wymogi dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia

Webinarium „Otwarta nauka w Programie Horyzont Europa”

29 czerwca 2021 r. odbędzie się webinarium na temat polityki Komisji Europejskiej w zakresie otwartego dostępu do rezultatów badań naukowych organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli.

 

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia otwartej nauki w programie Horyzont Europa oraz platforma Open Research Europe, a także działania podejmowane w ramach European Open Science Cloud. W programie znalazł się również panel dyskusyjny na temat projektów z zakresu otwartej nauki w Polsce i dotychczasowych doświadczeń, po którym przewidziany jest czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Spotkanie OPERAS-PL

17 czerwca 2021 r. odbędzie się spotkanie online OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych", podczas którego omówione zostaną wyzwania, jakie stoją przed naukami humanistycznymi i społecznymi w związku z transformacją cyfrową. Spotkanie będzie również okazją do prezentacji działań europejskiego konsorcjum OPERAS, zrzeszającego 58 instytucji z 17 krajów. Celem OPERAS jest rozwój e-infrastruktury i wspieranie transformacji cyfrowej w naukach humanistycznych i społecznych.

 

W programie wydarzenia znalazły się dwa panele. W pierwszym pt. Otwarta komunikacja w naukach humanistycznych i społecznych: stan, potrzeby, rozwiązania" udział wezmą prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes PAN, dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, pełnomocniczka Rektora PG ds. otwartej nauki, dr Pierre Mounier, założyciel i współkoordynator konsorcjum OPERAS, dyrektor OpenEdition oraz dr Maciej Maryl, dr Magdalena Wnuk i Marta Błaszczyńska z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Drugi panel pt. Open Access w naukach HS: rozwiązania dla polskiego środowiska" będzie miał charakter warsztatowy i będą mogli wziąć w nim udział uczestnicy spotkania.

Pełnym program dostępny jest na stronie wydarzenia (w serwisie Facebook). Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba zarejestrować się przez formularz

Konferencja Open Polish Science (OPOS)

27 i 28 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Open Polish Science, która stanowić ma przestrzeń do debaty na temat rozwoju nauki oraz popularyzacji idei otwartej nauki w Polsce, także w świecie pozaakademickim.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące zarówno komunikacji naukowej, jak i prowadzenia badań w sposób otwarty i rzetelny. Podjęte zostaną m.in. tematy replikacji i prerejestracji badań, otwartych danych badawczych, warsztatu naukowca czy internetowej społeczności naukowej.

Organizatorzy piszą: „Naszym celem jest jednak dotarcie nie tylko do osób zajmujących się ideą Open Science, metanauką czy replikowalnością, ale również promowanie nauki w świecie pozaakademickim. W założeniu chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, także spoza naukowego kręgu, by udzielić aktywnej odpowiedzi zarówno na kryzys wzrastającej specjalizacji i niedostępności nauki jak i na problem spadającego do niej zaufania". 

Konferencja jest inicjatywą studencka. Organizatorami są Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie wydarzenia.

Additional information