Munin Conference on Scholarly Publishing

Do końca sierpnia 2020 roku zgłaszać można propozycje wystąpień na 15. edycji Munin Conference on Scholarly Publishing, która odbędzie się online w dniach 18-19 listopada 2020 r.

 

 

Wydarzenie poświęcone jest otwartej komunikacji naukowej, a proponowane tematy wystąpień mogą uwzględniać następujące tematy: perspektywę młodych naukowców, nowe zjawiska w komunikacji naukowej, akademickie i społecznościowe inicjatywy wydawnicze, ewaluację jakości działalności naukowej, text and data mining, otwarte licencje czy otwarte zasoby edukacyjne. Proponowane formy wystąpień to krótka prezentacja (10-20 minut), plakat prezentowany na Twitterze oraz webinarium (1 godzina). Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie konferencji.

Conference on Open Access Scholarly Publishing 2020

W dniach 21-25 września 2020 r. odbędzie się coroczna konferencja Open Access Scholarly Publishers Association, stowarzyszenia skupiającego wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie.

W ramach konferencji zaplanowana jest moderowana dyskusja pt. „Open access at a time of global challenge: How has the world changed?”, podczas której zaproszeni goście rozmawiać będą o roli otwartej nauki w rozwiązywaniu kryzysów w różnych częściach świata, a także globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Oprócz dyskusji w programie znajdą się panele i wykłady na temat otwartej infrastruktury, sprawiedliwego otwartego dostępu, postaw badaczy wobec otwartości, transparentności kosztów publikacji, niewielkich wydawnictw oraz przyszłości otwartej komunikacji naukowej.

Do 10 lipca 2020 r. zgłaszać można propozycje wystąpień w formie „Poster Lightning Talk’’, krótkich prezentacji i plakatów na temat nowych projektów, pomysłów lub inicjatyw. egoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej, a szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce. Informacje na temat opłat i rejestracji dostępne są na stronie konferencji.

Coroczna konferencja LIBER 2020

W dniach 22-26 czerwca 2020 r. odbędzie się 49. edycja corocznej konferencji stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER. 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie będzie miało formę konferencji online, która rozpocznie się od omówienia aktualnej sytuacji oraz wpływu pandemii na komunikację naukową i otwarte udostępnianie wyników badań.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. sesje na temat otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, współpracy z wydawcami i umów transformacyjnych, Planu S, nauki obywatelskiej czy dobrych praktyk w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Pełny program dostępny jest na stronie konferencji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji na poszczególne panele dyskusyjne i warsztaty.

EOSC-hub Week 2020

W dniach 18-20 maja odbędzie się EOSC-hub Week 2020. Wydarzenie organizowane jest w formie konferencji online i zgromadzi przedstawicieli organizacji zaangażowanych w rozwijanie European Open Science Cloud.

Europejska infrastruktura naukowa tworzona jest przy wsparciu Komisji Europejskiej i ma zwiększyć skuteczność i efektywność badań oraz umożliwić badaczom z różnych dyscyplin i krajów korzystanie z bezpiecznej infrastruktury służącej do przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych. 

Pierwszego dnia zaplanowane są konsultacje, które dotyczyć będą strategicznych badań i innowacji, zasad uczestnictwa, rozwoju i zarządzania EOSC, a także praktycznych kwestii związanych z wdrażaniem zasad FAIR, stosowaniem trwałych identyfikatorów czy rozwijaniem praktycznych umiejetności. W ramach wydarzenia odbędzie się także warsztat na temat polityk otwartości oraz możliwości ujednolicenia wdrażanych rozwiązań w związku z rozwojem EOSC. 

Konferencja organizowana jest w ramach EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud), jednego z projektów powiązanych z EOSC, którego celem jest m.in. uruchomienie produkcyjnej infrastruktury i integracja różnych serwisów.

Pełny program wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie wydarzenia. Udział w EOSC-hub Week 2020 jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

Additional information