Webinarium „Otwarta nauka w Programie Horyzont Europa”

29 czerwca 2021 r. odbędzie się webinarium na temat polityki Komisji Europejskiej w zakresie otwartego dostępu do rezultatów badań naukowych organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli.

 

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia otwartej nauki w programie Horyzont Europa oraz platforma Open Research Europe, a także działania podejmowane w ramach European Open Science Cloud. W programie znalazł się również panel dyskusyjny na temat projektów z zakresu otwartej nauki w Polsce i dotychczasowych doświadczeń, po którym przewidziany jest czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Spotkanie OPERAS-PL

17 czerwca 2021 r. odbędzie się spotkanie online OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych", podczas którego omówione zostaną wyzwania, jakie stoją przed naukami humanistycznymi i społecznymi w związku z transformacją cyfrową. Spotkanie będzie również okazją do prezentacji działań europejskiego konsorcjum OPERAS, zrzeszającego 58 instytucji z 17 krajów. Celem OPERAS jest rozwój e-infrastruktury i wspieranie transformacji cyfrowej w naukach humanistycznych i społecznych.

 

W programie wydarzenia znalazły się dwa panele. W pierwszym pt. Otwarta komunikacja w naukach humanistycznych i społecznych: stan, potrzeby, rozwiązania" udział wezmą prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes PAN, dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, pełnomocniczka Rektora PG ds. otwartej nauki, dr Pierre Mounier, założyciel i współkoordynator konsorcjum OPERAS, dyrektor OpenEdition oraz dr Maciej Maryl, dr Magdalena Wnuk i Marta Błaszczyńska z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Drugi panel pt. Open Access w naukach HS: rozwiązania dla polskiego środowiska" będzie miał charakter warsztatowy i będą mogli wziąć w nim udział uczestnicy spotkania.

Pełnym program dostępny jest na stronie wydarzenia (w serwisie Facebook). Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba zarejestrować się przez formularz

Konferencja Open Polish Science (OPOS)

27 i 28 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Open Polish Science, która stanowić ma przestrzeń do debaty na temat rozwoju nauki oraz popularyzacji idei otwartej nauki w Polsce, także w świecie pozaakademickim.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące zarówno komunikacji naukowej, jak i prowadzenia badań w sposób otwarty i rzetelny. Podjęte zostaną m.in. tematy replikacji i prerejestracji badań, otwartych danych badawczych, warsztatu naukowca czy internetowej społeczności naukowej.

Organizatorzy piszą: „Naszym celem jest jednak dotarcie nie tylko do osób zajmujących się ideą Open Science, metanauką czy replikowalnością, ale również promowanie nauki w świecie pozaakademickim. W założeniu chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, także spoza naukowego kręgu, by udzielić aktywnej odpowiedzi zarówno na kryzys wzrastającej specjalizacji i niedostępności nauki jak i na problem spadającego do niej zaufania". 

Konferencja jest inicjatywą studencka. Organizatorami są Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie wydarzenia.

Biblioteka Nauki - konferencja inauguracyjna

15 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki" organizowana z okazji premiery nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych. 

W konferencji udział wezmą przedstawiciele europejskich oraz krajowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki, a także przedstawiciele innych platform otwartych czasopism naukowych z całego świata. Program wydarzenia obejmuje prezentację Biblioteki Nauki, wykład na temat polityki otwartości Komisji Europejskiej, a także dwa panele dyskusyjne - na temat otwartego dostępu w Polsce oraz światowych platform otwartych czasopism. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji związanych z otwartym dostępem, w szczególności na tle europejskiej i polskiej polityki naukowej, a także do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie otwartego dostępu do czasopism naukowych.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie wydarzenia. Konferencja organizowana jest w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych. Organizatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz działająca w ramach ICM Platforma Otwartej Nauki.

Additional information