Zostań chirurgiem otwartych zasobów edukacyjnych

4 marca rozpoczyna się Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie promujące otwarte zasoby edukacyjne. W ramach polskiej edycji organizowane są kursy online oraz webinaria, z którzy skorzystać mogą wykładowcy, nauczyciele i edukatorzy. 

 4-8 marca - kurs online „Rentgen otwartych zasobów”. Więcej informacji o kursie oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

5 marca, godz. 20:00 - webinarium „Anatomia otwartości - prawo autorskie i licencje”

7 marca, godz. 20:00 - webinarium „Otwarte Zasoby pod mikroskopem. Jak skutecznie szukać zasobów i z nich korzystać”

Formularze rejestracyjne na webinaria również dostępne są na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

Tydzień Otwartej Edukacji

Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

 

Tydzień ma charakter globalny i społecznościowy; każdy może zorganizować własne wydarzenie, zarówno lokalnie, jak i online. Innym sposobem na włączenie się w obchody jest rozwijanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), czyli materiałów dostępnych do dalszego wykorzystania i modyfikowania, bez konieczności pytania o zgodę (udostępnionych na wolnych licencjach).

W promocji wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji skorzystać można z materiałów graficznych przygotowanych przez organizatora i udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji.

Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online poświęconym otwartym mandatom w programie Horyzont 2020. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób spełnić wymagania dotyczące otwartego udostępniania recenzowanych publikacji naukowych, które powstały w ramach projektów H2020. Kurs będzie obejmował następujące tematy: kontekst otwartego mandatu w programie H2020, spełnienie wymagań poprzez deponowanie publikacji w repozytorium, raportowanie zdeponowanych i udostępnionych publikacji.

Kurs kierowany jest do naukowców, koordynatorów badań, bibliotekarzy i kierowników repozytoriów, ale może z niego skorzystać każdy, kto chce wiedzieć więcej o otwartym dostępie w programie H2020.

Prowadzony w języku angielskim kurs potrwa od 4 do 8 lutego, a dodatkowo towarzyszyć mu będzie webinarium zaplanowane na 7 lutego o godzinie 12:00. Udział wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie Foster Open Science, jednego z organizatorów. Kurs powstal we współpracy z organizacją OpenAIRE, której celem jest rozwijanie infrastruktury otwartej nauki oraz prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych.

Open Science Days

Biblioteka Cyfrowa Maxa Plancka, od lat aktywnie wspierająca otwarte modele komunikacji naukowej, zaprasza na Open Science Days organizowane 5 i 6 lutego 2019 roku w Berlinie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wykorzystywane w badaniach naukowych oprogramowanie, które powinno być brane pod uwagę w dyskusjach na temat otwartej nauki.

Potrzeba przemyślenia roli, jaką odgrywa ono w nauce wynika m.in. z tego, że jego użytkownikami jest znaczna część badaczy, a na wyzwania związane z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania odpowiadać muszą także koordynatorzy badań oraz jednostki naukowe. W związku z tym organizatorzy Open Science Days proponują podjęcie tematów dotyczących m.in. standardów, platform, procesów oraz kanałów komunikacji, odpowiednich środków na naukę obsługi oprogramowania badawczego, standardów dokumentacji korzystania z oprogramowania czy warunków korzystania z programów komercyjnych.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych idei i inicjatyw, a także dyskusji na temat proponowanych rozwiązań. Oprócz wystąpień związanych z tematem przewodnim podczas dwudniowego wydarzenia będzie także czas na debaty dotyczące innych obszarów otwartej nauki. Program dostępny jest na stronie Open Science Days.

Additional information