List otwarty SPARC Europe ws. reformy prawa autorskiego

SPARC Europe, koalicja m.in. instytucji naukowych i finansujących badania, której celem jest wspieranie rozwoju otwartej nauki, wyraża zaniepokojenie kształtem projektu Dyrektywy UE ws. prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Szczególnie wiele obaw budzą postanowienia o nowym prawie pokrewnym wydawców, które może ograniczyć dostęp do informacji, oraz wymóg oceny zgodności z prawem autorskim treści umieszczanych przez użytkowników serwisów. To drugie może znacznie utrudnić działanie otwartych repozytoriów naukowych. Autorzy listu wyrażają pogląd, że niektóre postanowienia projektu uderzają w fundamenty otwartej nauki i swobodnego przepływu informacji.

SPARC Europe przygotowała list otwarty, w którym przedstawione zostały obawy związane z reformą. List do tej pory został podpisany przez kilkadziesiąt instytucji z całej Europy, w tym z Polski. List mogą poprzez także indywidualne osoby związane ze środowiskiem akademickim.

20 czerwca projekt Dyrektywy został zarekomendowany do dalszych prac przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego JURI.

SPARC Europe

DARIAH Annual Event 2018

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH. DARIAH jest paneuropejską infrastruktrą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji DARIAH poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka.

Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego licencjonowania i otwartemu recenzowaniu.

Rejestracja uczestnictwa będzie możliwa od 28 lutego 2018.

 

 

 

13th International Digital Curation Conference

W dniach 19-22 lutego 2018 r. w Barcelonie odbędzie się 13th International Digital Curation Conference. Organizowanej przez Digital Curation Centre konferencji towarzyszyć będą warsztaty, spośród których warto zwrócić uwagę na m.in. EOSC (European Open Science Cloud) as a ‘skills commons’ for developing research data stewardship skills at scale, które zostaną poprowadzone przez ekspertów z EOSC Pilot. Temat konferencji brzmi Beyond FAIR - from principles to practice to global join up. Określanie danych badawczych z pomocą akronimu FAIR ma na celu wskazanie, że dane powinny być: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (dające się znaleźć, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystania).

 

 

DCC

 

OpenAIRE-Advance

Wraz z początkiem 2018 roku rozpoczął się kolejny etap budowy europejskiej e-infrastruktury OpenAIRE, wspierającej otwartą naukę. W dniach 17-19 stycznia 2018 r. w Atenach będzie miała miejsce inauguracja projektu OpenAIRE-Advance, będącego kontynuacją poprzednich edycji OpenAIRE. Przedstawiciele 50 partnerów z całej Europy spotka się, by wspólnie pracować nad kontynuacją misji wspierania otwartej nauki, a w szczególności instytucjonalnych polityk otwartości.

Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie stworzenia e-infrastruktury i utrzymywania serwisów technicznych, OpenAIRE-Advance będzie koncentrował się przede wszystkim na przekształceniu komunikacji naukowej tak, by otwartość i transparentność stały się domyślnym rozwiązaniem, a zarazem filarem wspierającym inicjatywę European Open Science Cloud (EOSC).

Spośród najważniejszych obszarów działania nowego projektu należy wskazać: wzmocnienie europejskiego wsparcia (helpdesku), na który składa się działalność 34 NOAD-ów (National Open Access Desk); wzmacnianie komunikacji z konkretnymi środowiskami naukowców poprzez współpracę z określonymi projektami i infrastrukturami badawczymi; rozwijanie globalnej sieci otwartej nauki.

Polskim partnerem OpenAIRE-Advance jest ICM UW.

 

Additional information