Open Science Conference w Berlinie

19 marca rozpocznie się w Berlinie Międzynarodowa Konferencja Open Science organizowana przez Leibniz Research Alliance Science 2.0. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat ruchu otwartej nauki, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie.

Organizatorzy zauważają, że pomimo popularności niektórych inicjatyw „(…) wdrożenie praktyk otwartej nauki jako naturalnego elementu codziennej pracy badawczej wciąż jest olbrzymim wyzwaniem. Co więcej, otwarta nauka mierzy się z negatywnymi zjawiskami takimi jak drapieżne wydawnictwa, które przyciągają uwagę opinii publicznej”.

 

 

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą m.in. europejskiej infrastruktury otwartej nauki i takich inicjatyw jak European Open Science Cloud (EOSC) czy Open Science Monitor. W osobnym panelu zaprezentowany zostanie raport „Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication” oraz odbędzie się dyskusja z udziałem autorów (o raporcie pisaliśmy na blogu serwisu Otwarta Nauka).

Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

Zostań chirurgiem otwartych zasobów edukacyjnych

4 marca rozpoczyna się Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie promujące otwarte zasoby edukacyjne. W ramach polskiej edycji organizowane są kursy online oraz webinaria, z którzy skorzystać mogą wykładowcy, nauczyciele i edukatorzy. 

 4-8 marca - kurs online „Rentgen otwartych zasobów”. Więcej informacji o kursie oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

5 marca, godz. 20:00 - webinarium „Anatomia otwartości - prawo autorskie i licencje”

7 marca, godz. 20:00 - webinarium „Otwarte Zasoby pod mikroskopem. Jak skutecznie szukać zasobów i z nich korzystać”

Formularze rejestracyjne na webinaria również dostępne są na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

Tydzień Otwartej Edukacji

Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

 

Tydzień ma charakter globalny i społecznościowy; każdy może zorganizować własne wydarzenie, zarówno lokalnie, jak i online. Innym sposobem na włączenie się w obchody jest rozwijanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), czyli materiałów dostępnych do dalszego wykorzystania i modyfikowania, bez konieczności pytania o zgodę (udostępnionych na wolnych licencjach).

W promocji wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji skorzystać można z materiałów graficznych przygotowanych przez organizatora i udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji.

Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online poświęconym otwartym mandatom w programie Horyzont 2020. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób spełnić wymagania dotyczące otwartego udostępniania recenzowanych publikacji naukowych, które powstały w ramach projektów H2020. Kurs będzie obejmował następujące tematy: kontekst otwartego mandatu w programie H2020, spełnienie wymagań poprzez deponowanie publikacji w repozytorium, raportowanie zdeponowanych i udostępnionych publikacji.

Kurs kierowany jest do naukowców, koordynatorów badań, bibliotekarzy i kierowników repozytoriów, ale może z niego skorzystać każdy, kto chce wiedzieć więcej o otwartym dostępie w programie H2020.

Prowadzony w języku angielskim kurs potrwa od 4 do 8 lutego, a dodatkowo towarzyszyć mu będzie webinarium zaplanowane na 7 lutego o godzinie 12:00. Udział wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie Foster Open Science, jednego z organizatorów. Kurs powstal we współpracy z organizacją OpenAIRE, której celem jest rozwijanie infrastruktury otwartej nauki oraz prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych.

Additional information