Czy rynek czasopism naukowych może być konkurencyjny i zrównoważony?

Ukazał się opracowany w ramach projektu OpenAIRE 2020 raport “Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the Open Access Market and Policy Environment”, poświęcony perspektywom rozwoju rynku czasopism naukowych w otwartym dostępie. Temat jest ważny i aktualny, także w kontekście celu, jaki Rada UE w maju 2016 r. wyznaczyła przed Wspólnotą: natychmiastowy otwarty dostęp do publikacji naukowych w Europie do 2020 r.

 

 

Od informacji do wiedzy

PubMed Central jest ikonicznym otwartym repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych. Mniej znane są pokrewne repozytoria, takie jak Europe PubMed Central. Jakie są korzyści dla naukowców z istnienia tego serwisu? O tym mówi Maria Levchenko, odpowiedzialna za komunikację EPMC. W rozmowie z Martą Hoffman-Sommer podkreśla stosowanie narzędzi analitycznych wbudowanych w serwis. EPMC nie jest tylko repozytorium tekstów. Poprzez zastosowanie metod text and data miningu użytkownicy otrzymują możliwość posługiwania się zgromadzonymi publikacjami w nowy sposób. Literatura naukowa staje się pomostem, dzięki któremu użytkownik może przejść od informacji do wiedzy.

Levchenko porusza również zagadnienie opracowywania deponowanych danych. Jaka jest rola repozytoriów, które nie strukturyzują przechowywanych danych? A co za tym idzie: czy należy przeciwdziałać rozproszeniu i fragmentaryzacji danych? Zdaniem Levchenko potrzebne jest podejście elastyczne, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
Maria Levchenko

The Open Science Prize

Zwycięzcą konkursu The Open Science Prize został zespół Trevora Bedforda i Richarda Nehera, który opracował wizualizację rozprzestrzeniania się wirusów zika, ebola oraz grypy w oparciu o dostępne w sposób otwarty dane genetyczne tych wirusów.

The Open Science Prize jest nową inicjatywą promująca otwarte zasoby naukowe. Nagrodę ustanowiły instytucje finansujące badania naukowe: National Institutes of Health, Wellcome Trust oraz Howard Hughes Medical Institute. W konkursie mogły wziąć udział zespoły, w których skład wchodziła przynajmniej jedna osoba z USA i jedna spoza tego państwa. Do pierwszego etapu, w którym oceniano pomysły, zgłosiło się 96 zespołów. Spośród nich nich wyłoniono sześciu finalistów, którzy otrzymali po 80.000$ na wdrożenie prototypu w oparciu o pomysł, na co mieli sześć miesięcy. Zwycięzca został wyłoniony poprzez internetowe głosowanie. Wzięło w nim udział ponad 3700 osób z 76 krajów.  Nagroda dla najlepszego zespołu wyniosła 230.000$.

 

RDA meets researchers in Poland

1 lutego 2017 odbyło się w Warszawie seminarium „RDA meets researchers in Poland”, w czasie którego przedstawiciele tej organizacji zachęcali polskich naukowców do włączenia się w jej prace. Było to pierwsze wydarzenie z udziałem Research Data Alliance (RDA) w tej części Europy. RDA jest międzynarodową organizacją, która powstała w 2013 roku i której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. Ze strony polskiej organizatorem seminarium było ICM UW, które jesienią zeszłego roku dołączyło do RDA jako instytucja członkowska. Wśród uczestników seminarium znaleźli się naukowcy, bibliotekarze i redaktorzy repozytoriów z różnych dziedzin nauki i z różnych jednostek naukowych w Polsce, pracujący z danymi lub zainteresowani problematyką wymiany danych naukowych.

W pierwszej części przedstawiciele RDA Europe zaprezentowali działalność tej organizacji. Leif Laaksonen, dyrektor IT Center for Science (CSC) w Helsinkach, a zarazem koordynator RDA Europe, oraz Francoise Genova, dyrektorka Strasbourg Astronomical Data Centre oraz członek RDA Technical Advisory Board, omówili cele i sposoby działania RDA.

Francoise Genova

OpenAIRE-Connect, czyli Open Science as a Service

1 stycznia 2017 r. rozpoczął się projekt OpenAIRE-Connect. Jego celem jest wsparcie wybranych społeczności badawczych poprzez wyposażenie w narzędzia, które wspierają cały ekosystem komunikacji naukowej i uczynienie procesu badawczego bardziej przejrzystym, przyjaznym i efektywnym.

OpenAIRE-Connect bazuje na oprogramowaniu wytworzonym przez OpenAIRE, ale efekty mają być skierowane do konkretnych grup naukowców, a nie do nieokreślonego kręgu odbiorców. W pierwszym etapie (przewidywane są kolejne projekty kontynuujące prace i rozwijające efekty powstałe w ciągu najbliższych trzydziestu miesięcy) rozwijane będą narzędzia w ścisłej współpracy z pięcioma społecznościami reprezentującymi następujące dyscypliny: nauki o Ziemi, neuroinformatykę, rybactwo, humanistykę i dziedzictwo kultury oraz ekonomii.

 

 

 

Additional information