Google Scholar dla średniozaawansowanych

Wyszukiwarka publikacji naukowych Google Scholar należy już do podstawowych narzędzi badaczy. Indeksuje ogromne zasoby naukowe, dzięki czemu umożliwia odnalezienie interesujących i potrzebnych tekstów. Żeby jednak znaleźć to, czego się szuka, nie zawsze wystarczy proste wyszukiwanie. Przydatne są zaawansowane narzędzia wyszukiwania. Posługujący się nimi mogą zawęzić wyniki lub doprecyzować swoje zapytania. Narzędzia Google Scholar są podobne do tych znanych ze "zwykłej" wyszukiwarki Google, ale dostosowano je do specyfiki artykułów naukowych. Tym zagadnieniom poświęcony jest najnowszy artykuł Tomasza Lewandowskiego w dziale Case Studies w naszym serwisie: "Google Scholar - zaawansowane narzędzia wyszukiwania".

Raport „Towards Open Research Data in Poland”

Wśród publikacji Platformy Otwartej Nauki (działającej w ICM na Uniwersytecie Warszawskim) pojawił się raport Jakuba Szprota, Krzysztofa Siewicza i Wojciecha Fenricha pod tytułem „Towards Open Research Data in Poland”. Celem raportu jest zainicjowanie w Polsce debaty nad otwartym udostępnianiem danych badawczych.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej części przeprowadzona została analiza sytuacji prawnej danych badawczych w Polsce, zarówno pod kątem międzynarodowym – europejskiego i światowego kontekstu – jak i pod kątem polskich przepisów. W drugim rozdziale zostały przedstawione i omówione wyniki badań przeprowadzonych wśród reprezentantów polskiej społeczności akademickiej, dotyczących ich stosunku do otwartych danych badawczych i własnych doświadczeń z otwartymi danymi.

Cover

Otwarta nauka na spotkaniu użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

5 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami Baz Wiedzy, opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji nad parametryzacją jednostek naukowych, a także systemom informacji o nauce oraz kwestiom otwartej nauki w Polsce. Dwa wystąpienia dotyczyły otwartych danych badawczych. W pierwszym z nich Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet Warszawski) omawiała kwestie związane z otwartym udostępnianiem małych danych badawczych – wytwarzanych przez pojedyncze zespoły lub indywidualnych naukowców. Zaprezentowała korzyści z udostępniania danych i światowe trendy, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Komisji Europejskiej wobec danych badawczych.

 

9. zjazd plenarny Research Data Alliance – Barcelona 2017

W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy zainteresowań (working groups, interest groups), w ramach których członkowie organizacji pracują wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów związanych z udostępnianiem danych badawczych. W czasie zjazdów plenarnych członkowie grup spotykają się i mają okazję toczyć dyskusje na żywo. W Barcelonie odbyło się kilkadziesiąt spotkań różnych grup RDA.

 

logo

 

Czy rynek czasopism naukowych może być konkurencyjny i zrównoważony?

Ukazał się opracowany w ramach projektu OpenAIRE 2020 raport “Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the Open Access Market and Policy Environment”, poświęcony perspektywom rozwoju rynku czasopism naukowych w otwartym dostępie. Temat jest ważny i aktualny, także w kontekście celu, jaki Rada UE w maju 2016 r. wyznaczyła przed Wspólnotą: natychmiastowy otwarty dostęp do publikacji naukowych w Europie do 2020 r.

 

 

Additional information