Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 8 oraz 17 kwietnia 2019 r. (10:00 – 16:00), w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A.

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

Webinaria OpenAIRE

W ostatnim tygodniu marca OpenAIRE, europejska organizacja rozwijająca infrastrukturę otwartej nauki, organizuje dwa webinaria. Webinaria prowadzone będą w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny i wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

 

 

W poniedziałek 25 marca o godzinie 14.00 odbędzie się webinarium poświęcone projektowi Open APC, w ramach którego udostępniane są dane na temat wysokości opłat za publikację w otwartym dostępie (tzw. APC, article processing charges) ponoszonych przez biblioteki i instytucje badawcze. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Drugie webinarium odbędzie się w piątek 29 marca o godzinie 11.00 i dotyczyć będzie prawnych aspektów udostępniania danych badawczych. Prowadzący omówią dwa opublikowane niedawno przewodniki OpenAIRE na temat prawnej ochrony danych oraz sposobów udostępniania danych na licencjach Creative Commons. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych

26 marca w Krakowie odbędzie się konferencja Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”. Celem jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią.

Konferencja ma na celu przedstawienie doświadczeń zdobytych przez biblioteki i instytucje naukowe podczas realizacji projektów związanych z otwartym udostępnianiem zasobów cyfrowych, koncentrując się w szczególności na digitalizacji zasobów nauki i kultury, a także sposobach ich opracowania i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej.

Jest to również konferencja podsumowująca realizowany przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT). Program dostępny jest na stronie konferencji.

Call for papers: Dane w humanistyce

Do 15 marca zgłaszać można propozycje referatów i spotkań w ramach DARIAH Annual Event 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie i poświęcona będzie całemu spektrum problemów badawczych dotyczących danych w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują namysł nad następującymi pytaniami: „z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?”. W zakres tematu przewodniego konferencji wchodzą także kwestie związane z otwartym udostępnianiem danych w humanistyce. Więcej informacji na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia.

Additional information