Webinaria OpenAIRE

W ostatnim tygodniu marca OpenAIRE, europejska organizacja rozwijająca infrastrukturę otwartej nauki, organizuje dwa webinaria. Webinaria prowadzone będą w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny i wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

 

 

W poniedziałek 25 marca o godzinie 14.00 odbędzie się webinarium poświęcone projektowi Open APC, w ramach którego udostępniane są dane na temat wysokości opłat za publikację w otwartym dostępie (tzw. APC, article processing charges) ponoszonych przez biblioteki i instytucje badawcze. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Drugie webinarium odbędzie się w piątek 29 marca o godzinie 11.00 i dotyczyć będzie prawnych aspektów udostępniania danych badawczych. Prowadzący omówią dwa opublikowane niedawno przewodniki OpenAIRE na temat prawnej ochrony danych oraz sposobów udostępniania danych na licencjach Creative Commons. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych

26 marca w Krakowie odbędzie się konferencja Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”. Celem jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią.

Konferencja ma na celu przedstawienie doświadczeń zdobytych przez biblioteki i instytucje naukowe podczas realizacji projektów związanych z otwartym udostępnianiem zasobów cyfrowych, koncentrując się w szczególności na digitalizacji zasobów nauki i kultury, a także sposobach ich opracowania i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej.

Jest to również konferencja podsumowująca realizowany przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT). Program dostępny jest na stronie konferencji.

Call for papers: Dane w humanistyce

Do 15 marca zgłaszać można propozycje referatów i spotkań w ramach DARIAH Annual Event 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie i poświęcona będzie całemu spektrum problemów badawczych dotyczących danych w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują namysł nad następującymi pytaniami: „z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?”. W zakres tematu przewodniego konferencji wchodzą także kwestie związane z otwartym udostępnianiem danych w humanistyce. Więcej informacji na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia.

Open Science Conference w Berlinie

19 marca rozpocznie się w Berlinie Międzynarodowa Konferencja Open Science organizowana przez Leibniz Research Alliance Science 2.0. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat ruchu otwartej nauki, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie.

Organizatorzy zauważają, że pomimo popularności niektórych inicjatyw „(…) wdrożenie praktyk otwartej nauki jako naturalnego elementu codziennej pracy badawczej wciąż jest olbrzymim wyzwaniem. Co więcej, otwarta nauka mierzy się z negatywnymi zjawiskami takimi jak drapieżne wydawnictwa, które przyciągają uwagę opinii publicznej”.

 

 

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą m.in. europejskiej infrastruktury otwartej nauki i takich inicjatyw jak European Open Science Cloud (EOSC) czy Open Science Monitor. W osobnym panelu zaprezentowany zostanie raport „Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication” oraz odbędzie się dyskusja z udziałem autorów (o raporcie pisaliśmy na blogu serwisu Otwarta Nauka).

Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

Additional information