Open Science Fair

W dniach 16-19 września 2019 r. odbędzie się w Porto druga edycja Open Science Fair, międzynarodowego wydarzenia organizowanego z inicjatywy OpenAIRE przy współudziale FIT4RRI, EOSC Secretariat oraz FAIRsFAIR.

 

Hasło tegorocznej konferencji to „Synergies for Sustainable, Open and Responsible Research”, a wśród proponowanych przez organizatorów tematów są m.in. infrastruktura otwartej nauki, European Open Science Cloud, edukacja i szkolenia z zakresu otwartej nauki, polityki otwartego dostępu oraz innowacyjne modele wydawnicze i sposoby rozpowszechniania wyników badań.

Na stronie konferencji dostępny jest już wstępny program obejmujący warsztaty, sesje posterowe oraz demonstracje serwisów, platform i innych rozwiązań wspierających otwarty dostęp do wyników badań naukowych.

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach Creative Commons. Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2019 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy pl. Litewskim 2 w Lublinie.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

SESJA I: Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych (otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW),

SESJA II: Prawa autorskie i licencje Creative Commons (wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie),

SESJA III: Pytania uczestników.

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdego uczestnika poprzez formularz rejestracyjny.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Coroczna konferencja LIBER

26 czerwca rozpocznie się w Dublinie coroczna konferencja stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER, której temat przewodni brzmi: „Biblioteki naukowe dla społeczeństwa”. Celem spotkania jest dyskusja na temat najważniejszych zadań, przed jakimi stoją aktualnie biblioteki naukowe, a także wymiana doświadczeń i pomysłów.

W tegorocznym programie znalazło się wiele sesji oraz wystąpień poświęconych różnym aspektom otwartej nauki oraz wspierającym otwartość działaniom i inicjatywom realizowanym w poszczególnych krajach. Otwartej nauce widzianej z perspektywy rektorów kierujących działalnością uczelni poświęcony będzie wykład przewodni prof. Astrid Söderbergh Widding z Uniwersytetu w Sztokholmie.
Coroczna konferencja jest także okazją do spotkań grup roboczych. Zakres ich działania jest ściśle związany ze strategią stowarzyszenia LIBER na lata 2018-2022, która zakłąda, że biblioteki naukowe powinny wzmacniać trwałą i zrównoważoną wiedzę. Jednym z wyznaczonych w strategii priorytetów jest działanie na rzecz otwartego dostępu, który wedle wizji zarysowanej w strategii stanie się w 2022 roku dominującym modelem publikacji.

Konferencja „Uniwersytet Wirtualny”

Otwarta nauka będzie jednym z tematów konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia praktyka”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim (w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101). Tegoroczne hasło przewodnie - Labirynty cyfrowości - zachęca do refleksji na temat wszechobecności technologii cyfrowych oraz ich wpływu na naukę i edukację.

 

 

„Dwudniowa konferencja VU'19 stanowi doskonałą okazję, by zapoznać się z najnowszymi trendami w obszarze nauczania i uczenia się, dyskutować o roli uczelni wyższych w zmieniającym się, coraz bardziej scyfryzowanym świecie, a także poznać nowe, praktycznie rozwiązania i narzędzia wspierające e-learning, humanistykę cyfrową oraz politykę otwartości uczelni” - piszą organizatorzy. 

Additional information