EOSC-hub Week 2020

W dniach 18-20 maja odbędzie się EOSC-hub Week 2020. Wydarzenie organizowane jest w formie konferencji online i zgromadzi przedstawicieli organizacji zaangażowanych w rozwijanie European Open Science Cloud.

Europejska infrastruktura naukowa tworzona jest przy wsparciu Komisji Europejskiej i ma zwiększyć skuteczność i efektywność badań oraz umożliwić badaczom z różnych dyscyplin i krajów korzystanie z bezpiecznej infrastruktury służącej do przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania danych. 

Pierwszego dnia zaplanowane są konsultacje, które dotyczyć będą strategicznych badań i innowacji, zasad uczestnictwa, rozwoju i zarządzania EOSC, a także praktycznych kwestii związanych z wdrażaniem zasad FAIR, stosowaniem trwałych identyfikatorów czy rozwijaniem praktycznych umiejetności. W ramach wydarzenia odbędzie się także warsztat na temat polityk otwartości oraz możliwości ujednolicenia wdrażanych rozwiązań w związku z rozwojem EOSC. 

Konferencja organizowana jest w ramach EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud), jednego z projektów powiązanych z EOSC, którego celem jest m.in. uruchomienie produkcyjnej infrastruktury i integracja różnych serwisów.

Pełny program wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie wydarzenia. Udział w EOSC-hub Week 2020 jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

Webinaria OpenAIRE na temat prawnych aspektów wykorzystania wrażliwych danych osobowych

OpenAIRE organizuje dwa webinaria poświęcone prawnym aspektom wykorzystania wrażliwych danych osobowych w badaniach naukowych. Pierwsze spotkanie (29 kwietnia, godz. 14:00) kierowane jest do badaczy, drugie (4 maja, godz. 14:00) - do pracowników działów zajmujących się wsparciem naukowców w realizacji projektów.

Podczas webinariów eksperci omówią m.in. rekomendacje w zakresie ponownego wykorzystania danych badawczych oraz najważniejsze zasady rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI). Biorąc pod uwagę obecny kryzys wywołany pandemią koronawirusa, praktyczne przykłady będą się koncentrować na badaniach biomedycznych, ale webinaria są odpowiednie dla naukowców ze wszystkich dziedzin (w tym nauk społecznych i humanistycznych).

Podczas webinariów przewidziany będzie czas na zadawanie pytań, które zgłaszać można już na etapie rejestracji. Udział w webinariach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji na stronie OpenAIRE.

EAHIL 2020: Be Open, Act Together

Aktualizacja: Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie odbędzie się w późniejszym terminie. Więcej informacji na stronie konferencji.

W 2020 r. odbędzie w Łodzi konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL) pod hasłem „Be Open, Act Together”.

Zaproponowany w motywie przewodnim temat otwartości rozwinięty będzie w siedmiu obszarach tematycznych obejmujących otwarty dostęp, zarządzanie danymi badawczymi, ewaluację jakości działalności naukowej, otwartą naukę, rozwój zawodowy i współpracę, otwartą informację medyczną oraz innowacje w bibliotekach. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 wcześniejsza rejestracja na konferencję przedłużona została do końca kwietnia 2020 r. Organizatorzy na razie nie przewidują zmian w programie, ale obserwują rozwój sytuacji i zachęcają do odwiedzania strony konferencji.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek działa od 1987 roku. Do zadań organizacji należy m.in. wspieranie współpracy między bibliotekami medycznymi w Europie, podnoszenie standardów usług i działań w bibliotekach opieki zdrowotnej i medycznych bibliotekach akademickich czy wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy medycznych.

Do lokalnego komitetu organizacyjnego należą pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Od 2 do 6 marca 2020 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji. Wydarzenie zainicjowane zostało w 2013 roku przez Open Education Consortium, aby promować otwarte zasoby edukacyjne oraz upowszechniać wiedzę na temat ruchu otwartej edukacji.

Otwarte zasoby edukacyjne to powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Termin (ang. Open Educational Resources, OER) po raz pierwszy został użyty w roku 2002 podczas Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries przy UNESCO.

Tydzień Otwartej Edukacji to wydarzenie o charakterze globalnym i społecznościowym; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, zarówno lokalnie, jak i online. W promocji wydarzeń skorzystać można z materiałów udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji.

Additional information