Call for papers: Dane w humanistyce

Do 15 marca zgłaszać można propozycje referatów i spotkań w ramach DARIAH Annual Event 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie i poświęcona będzie całemu spektrum problemów badawczych dotyczących danych w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują namysł nad następującymi pytaniami: „z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują? Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce – a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?”. W zakres tematu przewodniego konferencji wchodzą także kwestie związane z otwartym udostępnianiem danych w humanistyce. Więcej informacji na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia.

Open Science Conference w Berlinie

19 marca rozpocznie się w Berlinie Międzynarodowa Konferencja Open Science organizowana przez Leibniz Research Alliance Science 2.0. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat ruchu otwartej nauki, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie.

Organizatorzy zauważają, że pomimo popularności niektórych inicjatyw „(…) wdrożenie praktyk otwartej nauki jako naturalnego elementu codziennej pracy badawczej wciąż jest olbrzymim wyzwaniem. Co więcej, otwarta nauka mierzy się z negatywnymi zjawiskami takimi jak drapieżne wydawnictwa, które przyciągają uwagę opinii publicznej”.

 

 

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą m.in. europejskiej infrastruktury otwartej nauki i takich inicjatyw jak European Open Science Cloud (EOSC) czy Open Science Monitor. W osobnym panelu zaprezentowany zostanie raport „Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication” oraz odbędzie się dyskusja z udziałem autorów (o raporcie pisaliśmy na blogu serwisu Otwarta Nauka).

Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

Zostań chirurgiem otwartych zasobów edukacyjnych

4 marca rozpoczyna się Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie promujące otwarte zasoby edukacyjne. W ramach polskiej edycji organizowane są kursy online oraz webinaria, z którzy skorzystać mogą wykładowcy, nauczyciele i edukatorzy. 

 4-8 marca - kurs online „Rentgen otwartych zasobów”. Więcej informacji o kursie oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

5 marca, godz. 20:00 - webinarium „Anatomia otwartości - prawo autorskie i licencje”

7 marca, godz. 20:00 - webinarium „Otwarte Zasoby pod mikroskopem. Jak skutecznie szukać zasobów i z nich korzystać”

Formularze rejestracyjne na webinaria również dostępne są na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

Tydzień Otwartej Edukacji

Od 4 do 8 marca na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie zainicjowane w 2013 roku przez Open Education Consorcium. Celem inicjatywy jest promocja otwartych zasobów, narzędzi i praktyk edukacyjnych oraz popularyzacja wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji.

 

Tydzień ma charakter globalny i społecznościowy; każdy może zorganizować własne wydarzenie, zarówno lokalnie, jak i online. Innym sposobem na włączenie się w obchody jest rozwijanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), czyli materiałów dostępnych do dalszego wykorzystania i modyfikowania, bez konieczności pytania o zgodę (udostępnionych na wolnych licencjach).

W promocji wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji skorzystać można z materiałów graficznych przygotowanych przez organizatora i udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji.

Additional information