Academic Publishing in Europe 2019

W połowie stycznia (15-16.01.2019) odbędzie się w Berlinie coroczna konferencja Academic Publishing in Europe (APE). Kolejna, czternasta już, edycja organizowana jest pod hasłem przewodnim zapowiadającym namysł nad miejscem i rolą platform wydawniczych: „Platforms or Pipelines? Where is the Value in Scholarly Communications?”.

Zaproponowane przez organizatorów tematy konferencji uwzględniają zmiany, jakie zaszły w komunikacji naukowej w ostatnich miesiącach: „Ogłoszenie Planu S wywołało wśród instytucji, wydawców, redaktorów, towarzystw oraz indywidualnych badaczy burzliwe dyskusje na temat otwartego dostępu. Konferencja APE 2019 oferuje wyważoną refleksję nad wpływem Planu S na naukę oraz dyskusję na temat możliwych rozwiązań. Jedno jest pewne: wydawcy nie mogą już brać swojej roli za pewnik. Nowe platformy mogą zastąpić stare sposoby organizacji pracy, odsuwając ją od większych i mniejszych wydawców”.

Pierwszy wykład konferencyjny wygłosi Robert-Jan Smits, specjalny pełnomocnik Komisji Europejskiej ds. otwartego dostępu i innowacji, odpowiedzialny za koncepcję i promocję Planu S. W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące różnych praktyk i modeli wydawniczych czy innowacyjnych form komunikacji naukowej. Organizatorem konferencji jest Society for Scholarly Publishing (SSP), działająca od 1978 roku międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

14. Konferencja Open Access w Berlinie

Już 15 lat minęło od podpisania Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce, w której dostrzeżono rolę internetu jako funkcjonalnego i praktycznego medium służącego dystrybucji wiedzy. Wydarzenie to zapoczątkowało serię międzynarodowych konferencji poświęconych otwartej nauce, przez dekadę organizowanych w różnych miejscach na całym świecie (m.in. w Poczdamie, Padwie, Pekinie czy Waszyngtonie), a od 2013 na powrót w Berlinie.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 3 i 4 grudnia pod hasłem przewodnim zapowiadającym ujednolicenie strategii otwartego dostępu („Aligning strategies to enable open access”). Jak zauważają organizatorzy, obrady będą toczyć się w szczególnym momencie wymagającym właśnie połączenia sił: „Dziś, gdy instytucje finansujące badania chcą poskromić wydawnictwa hybrydowe, gdy zaostrzają się prowadzone na szczeblu krajowym negocjacje z wydawcami, gdy naukowcy manifestują swoje niezadowolenie i gdy rośnie poparcie dla celów ruchu OA2020, światowa społeczność naukowa zdecydowanie domaga się uznania, że nie można już dłużej zwlekać z otwartym dostępem: czasy płatnego dostępu do publikacji naukowych minęły” [podkr. w oryginale]. Celem konferencji jest wykorzystanie potencjału tych wydarzeń i sprawienie, aby wywarły jak największy wpływ na przyszły kształt komunikacji naukowej.

European Open Science Cloud

Na 23 listopada zaplanowana jest oficjalna inauguracja The European Open Science Cloud (EOSC), europejskiej infrastruktury naukowej, która - jak zapowiadał Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji - „zwiększy skuteczność i efektywność działań naukowych i umożliwi milionom naukowców dzielenie się wynikami badań naukowych i ich analizowanie w bezpiecznym środowisku ponad podziałami technologicznymi, dyscyplinarnymi i państwowymi”.

EOSC to odpowiedź na apele społeczności naukowej o stworzenie infrastruktury dla otwartej nauki oraz krok w kierunku zapewnienia Europie technologii obliczeniowych zgodnych z jej potencjałem gospodarczym i badawczym. Powstanie infrastruktury jest rezultatem rozwijanych przez ostatnie 3 lata projektów i międzynarodowych sieci współpracy o łącznej wartości ponad 300 milionów euro.

Inauguracja odbędzie się w Wiedniu i wpisana jest w program austriackiej prezydencji w Radzie UE. Jednym z priorytetów przyjętych przez Austrię jest „zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację”, czemu służyć mają m.in. inwestycje w otwartą naukę. EOSC jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Więcej informacji o inauguracji znaleźć można na stronie EOSC Hub.

Tydzień Otwartego Dostępu

W październiku rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu (22-28.10.2018), obchodzony w Polsce już po raz dziewiąty. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Tworzymy rzetelne podstawy otwartej wiedzy” (Designing equitable foundations for open knowledge), które ma odzwierciedlać zmiany zachodzące w systemie edukacji. „O ile rządy, grantodawcy, uniwersytety, wydawcy oraz sami badacze w coraz większym stopniu przyjmują polityki i praktyki otwartości, sposób, w jaki są one wcielane w życie wciąż podlega zmianom” - czytamy na stronie Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu.

Polską edycję Tygodnia Otwartego Dostępu koordynują wspólnie Koalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB. W całej Polsce organizowane są seminaria, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia online, takie jak webinary. Aktualne informacje na temat wydarzeń znaleźć można na stronie Uwolnij Naukę oraz na profilu Tydzień Open Access na Facebooku.

Additional information