Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Gdańsku i Krakowie

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

7 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku

17 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Centrum e-Learningu AGH przy ul. Czarnowiejskiej 50B/5 w Krakowie

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 8 oraz 17 kwietnia 2019 r. (10:00 – 16:00), w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A.

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

Webinaria OpenAIRE

W ostatnim tygodniu marca OpenAIRE, europejska organizacja rozwijająca infrastrukturę otwartej nauki, organizuje dwa webinaria. Webinaria prowadzone będą w języku angielskim, udział w nich jest bezpłatny i wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

 

 

W poniedziałek 25 marca o godzinie 14.00 odbędzie się webinarium poświęcone projektowi Open APC, w ramach którego udostępniane są dane na temat wysokości opłat za publikację w otwartym dostępie (tzw. APC, article processing charges) ponoszonych przez biblioteki i instytucje badawcze. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Drugie webinarium odbędzie się w piątek 29 marca o godzinie 11.00 i dotyczyć będzie prawnych aspektów udostępniania danych badawczych. Prowadzący omówią dwa opublikowane niedawno przewodniki OpenAIRE na temat prawnej ochrony danych oraz sposobów udostępniania danych na licencjach Creative Commons. Więcej informacji i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych

26 marca w Krakowie odbędzie się konferencja Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”. Celem jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią.

Konferencja ma na celu przedstawienie doświadczeń zdobytych przez biblioteki i instytucje naukowe podczas realizacji projektów związanych z otwartym udostępnianiem zasobów cyfrowych, koncentrując się w szczególności na digitalizacji zasobów nauki i kultury, a także sposobach ich opracowania i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej.

Jest to również konferencja podsumowująca realizowany przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT). Program dostępny jest na stronie konferencji.

Additional information