Konferencja Open Repositories 2019

10 czerwca rozpocznie się w Hamburgu konferencja Open Repositories 2019. To już 14. edycja wydarzenia, które w tym roku organizowane jest pod hasłem „All the User Needs”, stanowiącym pretekst do namysłu nad tym, w jaki sposób repozytoria mogą odpowiadać na potrzeby użytkowników.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia i warsztaty, które skłaniają do spojrzenia na otwarte repozytoria w szerokim kontekście komunikacji naukowej oraz potrzeb naukowców i instytucji. Wykład inauguracyjny wygłosi Jeff Gothelf, współautor książek „Lean UX” i „Sense and Respond”, ekspert w zakresie projektowania user experience i wdrażania rozwiązań poprawiających funkcjonalność i użyteczność produktów. Konferencja będzie także okazją do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: projektowanie interfejsów repozytoriów, wdrażanie rozwiązań zapewniających ich interoperacyjność, zapewnienie łatwego dostępu oraz możliwości wykorzystania zasobów zarówno przez ludzi, jak i maszyny. 

Platforma Polskich Publikacji Naukowych na Warszawskich Targach Książki

Zapraszamy redaktorki i redaktorów publikacji naukowych na spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych organizowane podczas Warszawskich Targów Książki. ICM UW zaprezentuje projekt platformy oraz przeprowadzi szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych na temat funkcjonowania w otwartym dostępie.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia praktyczne: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach, procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce

W dniach 15-17 maja odbędzie się w Warszawie coroczna konferencja DARIAH poświęcona problemom badawczym związanym z danymi w humanistyce.

 

 

Organizatorzy proponują przyjrzeć się naturze danych w humanistyce, co może pomóc w projektowaniu nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury. „Możemy pytać o istniejące zasoby big data oraz wykorzystywać osiągnięcia nauki o danych, aby poprawić organizację naszej pracy. Jednak największym wyzwaniem pozostaje nieustanne prowadzenie otwartej dyskusji na temat roli danych w kontekście konkretnych problemów badawczych oraz rozwój kultury uwzględniającej całe spektrum potrzeb związanych z danymi we wszystkich dyscyplinach humanistycznych, w odniesieniu do różnorodnych form współpracy w ich ramach, a także wszelkie kwestie społeczne z tym związane”. 

Program wydarzenia dostępny jest na stronie DARIAH Annual Event 2019.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Gdańsku i Krakowie

Zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

7 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku

17 maja 2019 r. (10:00 – 16:00) - warsztaty organizowane we współpracy z Centrum e-Learningu AGH przy ul. Czarnowiejskiej 50B/5 w Krakowie

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki.

Additional information