Webinaria OpenAIRE na temat prawnych aspektów wykorzystania wrażliwych danych osobowych

OpenAIRE organizuje dwa webinaria poświęcone prawnym aspektom wykorzystania wrażliwych danych osobowych w badaniach naukowych. Pierwsze spotkanie (29 kwietnia, godz. 14:00) kierowane jest do badaczy, drugie (4 maja, godz. 14:00) - do pracowników działów zajmujących się wsparciem naukowców w realizacji projektów.

Podczas webinariów eksperci omówią m.in. rekomendacje w zakresie ponownego wykorzystania danych badawczych oraz najważniejsze zasady rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI). Biorąc pod uwagę obecny kryzys wywołany pandemią koronawirusa, praktyczne przykłady będą się koncentrować na badaniach biomedycznych, ale webinaria są odpowiednie dla naukowców ze wszystkich dziedzin (w tym nauk społecznych i humanistycznych).

Podczas webinariów przewidziany będzie czas na zadawanie pytań, które zgłaszać można już na etapie rejestracji. Udział w webinariach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji na stronie OpenAIRE.

EAHIL 2020: Be Open, Act Together

Aktualizacja: Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie odbędzie się w późniejszym terminie. Więcej informacji na stronie konferencji.

W 2020 r. odbędzie w Łodzi konferencja organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek (EAHIL) pod hasłem „Be Open, Act Together”.

Zaproponowany w motywie przewodnim temat otwartości rozwinięty będzie w siedmiu obszarach tematycznych obejmujących otwarty dostęp, zarządzanie danymi badawczymi, ewaluację jakości działalności naukowej, otwartą naukę, rozwój zawodowy i współpracę, otwartą informację medyczną oraz innowacje w bibliotekach. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 wcześniejsza rejestracja na konferencję przedłużona została do końca kwietnia 2020 r. Organizatorzy na razie nie przewidują zmian w programie, ale obserwują rozwój sytuacji i zachęcają do odwiedzania strony konferencji.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek działa od 1987 roku. Do zadań organizacji należy m.in. wspieranie współpracy między bibliotekami medycznymi w Europie, podnoszenie standardów usług i działań w bibliotekach opieki zdrowotnej i medycznych bibliotekach akademickich czy wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy medycznych.

Do lokalnego komitetu organizacyjnego należą pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Od 2 do 6 marca 2020 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji. Wydarzenie zainicjowane zostało w 2013 roku przez Open Education Consortium, aby promować otwarte zasoby edukacyjne oraz upowszechniać wiedzę na temat ruchu otwartej edukacji.

Otwarte zasoby edukacyjne to powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Termin (ang. Open Educational Resources, OER) po raz pierwszy został użyty w roku 2002 podczas Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries przy UNESCO.

Tydzień Otwartej Edukacji to wydarzenie o charakterze globalnym i społecznościowym; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, zarówno lokalnie, jak i online. W promocji wydarzeń skorzystać można z materiałów udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji.

Open Science Days 2020

2 i 3 marca odbędą się w Berlinie Open Science Days organizowane w tym roku pod hasłem „Open Science and Good Scientific Practice”, które rozwinięte zostało w opisie wydarzenia: „Przyglądając się różnym obszarom otwartej nauki w ostatnich latach, często konfrontowaliśmy się z pytaniem, gdzie i w jaki sposób rosnące znaczenie otwartej nauki wpływa na realne praktyki badawcze w różnych dyscyplinach. Lub: jak powinno na nie wpływać?”

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji m.in. na temat związków pomiędzy instytucjonalnymi politykami otwartości a potrzebami, pomysłami i motywacjami samych naukowców. Jak zauważają organizatorzy, kluczowym warunkiem trwałego przyjęcia zasad otwartej nauki jest wpisanie ich w ramy systemów ewaluacji jakości działalności naukowej, aby przynosiły naukowcom realne korzyści. Inne sugerowane tematy konferencji obejmują takie zagadnieia jak integralność, przejrzystość i wiarygodność badań naukowych, a także dobre praktyki w zakresie replikacji badań i wstępnej rejestracji projektów badań.

Wykład otwierający pt. „Open Science – the culture, the movement, the changes’’ wygłosi Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services, Focus on Open Science). W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące narzędzi wykorzystywanych w toku badań naukowych, szkoleń, działań edukacyjnych i inicjatyw na rzecz otwartej nauki, a także konkretnych praktyk badawczych m.in. w obszarze psychologii czy biochemii. Pełny program znaleźć można na stronie wydarzenia.

Dni Otwartej Nauki organizowane są przez Bibliotekę Cyfrową Maxa Plancka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki, m.in. w ramach projektu OA2020. 

Additional information