15th International Digital Curation Conference

W dniach 17-20 lutego 2020 r. odbędzie się w Dublinie 15th International Digital Curation Conference, organizowana przez Digital Curation Centre we współpracy z Digital Repository of Ireland. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Collective Curation: the many hands that make data work” i poświęcona będzie współpracy różnych interesariuszy zaangażowanych w prawidłowe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych.

 


Organizatorzy konferencji proponują w szczególności namysł nad społecznymi, politycznymi i kulturowymi kontekstami ochrony zasobów cyfrowych. W zapowiedzi konferencji czytamy: „Całe społeczności badawcze muszą uzgodnić na przykład standardy udostępniania danych, a działania podejmowane przez twórców treści i kuratorów mają ogromny wpływ na zdolność innych do znajdowania, oceniania, rozumienia i ponownego wykorzystywania danych”.

Wykłady podczas konferencji wygłoszą Francine Berman z Rensselaer Polytechnic Institute (USA), Kostas Glinos z Komisji Europejskiej oraz Sandra Collins, dyrektorka Biblioteki Narodowej Irlandii. W programie znalazły się ponadto wystąpienia, warsztaty i krótkie prezentacje, które dotyczyć będą dobrych praktyk w zarządzaniu danymi, sporządzania planów zarządzania danymi, zasad FAIR czy kwestii związanych z archiwizacją i długotrwałym, bezpiecznym przechowywaniem danych.

Z pełnym programem można zapoznać się na stronie konferencji. Termin rejestracji uczestników upływa 3 lutego 2020.

European Dataverse Workshop 2020

W dniach 23-24 stycznia 2020 r. odbędzie się w Tromsø europejski warsztat poświęcony Dataverse, oprogramowaniu do tworzenia repozytoriów danych badawczych. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i zaplanowane zostało jako forum wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem, rozwijaniem i prowadzeniem repozytoriów danych.

Panele warsztatowe i dyskusyjne dotyczyć będą m.in. wdrażania zasad FAIR, wsparcia badaczy i instytucji w udostępnianiu danych, różnych modeli finansowania repozytoriów, przyszłości repozytoriów w kontekście europejskim, a także kwestii technicznych i programistycznych. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną także wybrane europejskie wdrożenia Dataverse: Göttingen Research Online, repozytorium instytucji naukowych działających w ramach Göttingen Campus, DataverseNL, niderlandzkie repozytorium rozwijane przez DANS we współpracy z innymi instytucjami i uniwersytetami, DataverseNO, norweskie repozytorium prowadzone przez UiT The Arctic University of Norway, Portail Data Inra, repozytorium gromadzące dane z zakresu rolnictwa, technologii żywności i wiedzy o środowisku, prowadzone przez działający we Francji Institute National De La Recherche Agronomique (INRA), a także SSHOC Dataverse, infrastruktura powstająca w ramach European Open Science Cloud. W programie warsztatu znalazł się ponadto wykład na temat Harvard Data Commons, który wygłosi Mercè Crosas z Institute for Quantitative Social Science, jednostki odpowiedzialnej za rozwój Dataverse.

Oprogramowanie dostępne jest na zasadach open source, aktualnie na świecie działa ponad 50 repozytoriów opartych na Dataverse. W Polsce z rozwiązania tego korzystać będą 3 repozytoria tworzone w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, a także Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych e-puszcza.

Dzień Domeny Publicznej 2020

Każdego roku twórczość kolejnych artystów i naukowców włączana jest do domeny publicznej. Znajdują się w niej utwory, które po 70 latach od śmierci twórcy przestają podlegać ochronie prawnej wynikającej z autorskich praw majątkowych. Można korzystać z nich w szerokim zakresie, w dowolnym celu i bez konieczności pozyskiwania na to zgody.

 

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx, za: Centrum Cyfrowe 

1 stycznia obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej, a przez cały miesiąc organizowane są wydarzenia, debaty i spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości istnienia domeny publicznej, dzielenie się pomysłami na ponowne wykorzystanie utworów czy dyskutowanie na temat roli, jaką domena publiczna może odegrać w promocji dziedzictwa kulturowego.

W Polsce działania związane z obchodami Dnia Domeny Publicznej podejmują organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji. Na stronie Koalicji publikowana jest lista autorów, których twórczość przechodzi do domeny publicznej; w tym roku znaleźli się na niej m.in. Piotr Odmieniec Włast i Stanisław Wyrzykowski. O planach związanych z międzynarodowymi obchodami Dnia Domeny Publicznej przeczytać można ponadto na stronie Centrum Cyfrowego. 

CopyCamp 2019

4 grudnia 2019 r. odbędzie się Copy Camp, konferencja na temat prawa autorskiego organizowana przez Fundację Nowoczesna Polska. Tegoroczna edycja poświęcona będzie domenie publicznej rozumianej jako miejsce spotkań i współpracy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. „Domena publiczna jest szczególnie ważna dla twórców czerpiących inspiracje oraz gotowe materiały do swojej twórczości. Wspólne dziedzictwo to także wspólny kod kulturowy, dzięki któremu komunikujemy się i rozumiemy się nawzajem. Zatem, na podstawie konkretnych przykładów poszukamy odpowiedzi na pytania o to, jak zachować domenę, jak ją rozwijać, jak z niej czerpać we współpracy z innymi i z poszanowaniem ich potrzeb" - piszą organizatorzy.

 

 

W konferencji wezmą udział prelegenci z różnych dziedzin: kultury, sztuki, edukacji oraz prawa. W ramach wydarzenia odbędzie się również warsztat "Autor: projektant / prawo autorskie dla projektantów", podczas którego dr Krzysztof Siewicz omówi praktyczne aspekty prawa autorskiego istotne w pracy projektantów.

W tym roku konferencja CopyCamp jest częścią imprezy Wolne Lektury Fest organizowanej pod hasłem #ŁączymySiłyDlaKultury. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie Wolne Lektury.

Additional information